Ερυθρά στα ούρα

images_1312017_katour4238.jpg

Η παραγωγή των ούρων από το νεφρό αποτελεί μία από τις πιο βασικές λειτουργίες του σώματος. Με τα ούρα, το σώμα καθαρίζεται από τοξίνες και ανεπιθύμητες ουσίες. Ταυτόχρονα ελέγχεται η συγκέντρωση των συστατικών των υγρών του σώματος. Στις ουσίες που αποβάλλονται μέσω των νεφρών περιλαμβάνονται τελικά προϊόντα του μεταβολισμού, όπως ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, ουρικά άλατα, ενώ απομακρύνονται ουσίες που ευρίσκονται σε περίσσια στο αίμα, όπως νερό, νάτριο, κάλιο, χλώριο, υδρογόνο. Τα ούρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν περιέχουν ερυθρά αιμοσφαίρια και αυτό οφείλεται τόσο στις ιδιότητες του φυσιολογικού αίματος, όσο και στην ιδιαίτερη κατασκευή του νεφρικού ηθμού, ο οποίος ενώ καθαρίζει το αίμα, δεν του επιτρέπει να περάσει στο ούρο.

Η εύρεση άνω των τριών ερυθροκυττάρων ολικού αίματος στη μικροσκοπική εξέταση ούρων, που έχουν ληφθεί σωστά, σε μεγάλη μεγέθυνση με ειδικά μικροσκόπια, είναι παθολογικό φαινόμενο. Η διαταραχή δεν φαίνεται συνήθως «με γυμνό μάτι», δεν έχει συνοδά συμπτώματα και εντοπίζεται σε ανάλυση ούρων στο check up. Όταν υπάρχει μεγάλη ποσότητα ερυθρών στα ούρα, τα ούρα χρωματίζονται ρόδινα, κόκκινα, καφέ ή μαύρα. Κατά την ιατρική εξέταση είναι επίσης σημαντικό να καθοριστεί, εάν πρόκειται για αποικισμό των ούρων από ερυθρά αιμοσφαίρια περιόδου και δεν υπάρχει αληθής διαταραχή.

Τα παθολογικά νοσήματα και οι παθολογικοί παράγοντες, που προκαλούν αιματουρία διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες :

1. Νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος (π.χ. καρκινώματα, λιθίαση του ουροποιητικού).

2. Συστηματικά νοσήματα (π.χ. λοιμώδη νοσήματα, διαταραχές πήξης).

3. Φάρμακα (π.χ. ορισμένα αντιβιοτικά, αναλγητικά φάρμακα).

Η ανεύρεση ερυθρών στα ούρα, σε ορισμένα άτομα δεν οφείλεται σε υποκείμενη παθολογία. Τα ευρήματα από τη σωστή ιατρική εξέταση του ασθενούς έχουν κομβικό ρόλο στην εξατομικευμένη αξιολόγηση και στον καθορισμό των εξετάσεων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/