Εγκεφαλικό επεισόδιο : το αίτιο δεν είναι συνήθως νευρολογικό

images_812017_49dd306929ad9b8dccdb565fef044248_L-2.jpg

Το εγκεφαλικό επεισόδιο χαρακτηρίζεται από αιφνίδια βλάβη του εγκεφαλικού ιστού, η οποία εγκαθίσταται εντός δευτερολέπτων και οφείλεται σε οξέως εμφανιζόμενη διαταραχή της ροής του αίματος που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο.
Ο εγκέφαλος αιματώνεται από τον κύκλο του Willis, απαιτεί σταθερή παροχή γλυκόζης, χρησιμοποιεί ένα μεγάλο μέρος της καρδιακής παροχής και του εισπνεόμενου οξυγόνου. Ο εγκεφαλικός ιστός είναι πολύ ευαίσθητος σε συνθήκες διακοπής της κυκλοφορίας και τέσσερα με δέκα λεπτά είναι αρκετά για να καταστραφεί εάν σταματήσει η ροή του αίματος που τον τροφοδοτεί.

Η παρακώλυση της ροής του αίματος στο εγκεφαλικό επεισόδιο γίνεται με δύο μηχανισμούς: Την εξαγγείωση αίματος (αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ΑΕΕ και την απόφραξη της κυκλοφορίας ( ισχαιμικό ΑΕΕ). Στη συντριπτική πλειοψηφία των εγκεφαλικών επεισοδίων λειτουργεί ο μηχανισμός της απόφραξης. Ανεξαρτήτως μηχανισμού ωστόσο, το εγκεφαλικό επεισόδιο  στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελεί εκδήλωση συστηματικής νόσου ή νόσου εκτός του εγκεφαλικού παρεγχύματος, όπως εκτίθεται εξάλλου συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες.

1.     ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΛΟΓΩ ΟΞΕΙΑΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ

2.     ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΛΟΓΩ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ

Είναι απαραίτητο να γίνει ακριβής εντοπισμός και θεραπεία του υποκείμενου αιτίου για να αποφευχθεί μελλοντική υποτροπή ή σοβαρή εκδήλωση από άλλο όργανο.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/