Διάσκεψη για τα άτομα με αναπηρία

images_2122016_2_anapiros-pronoia.jpg

Η φετινή Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία σηματοδοτεί την 10η επέτειο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UN CRPD). Αυτό αποτέλεσε το επίκεντρο της διήμερης διάσκεψης που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EDF (Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑμεΑ) στις 28-29 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο συγκέντρωσε πάνω από 400 συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, ενώσεων και επιχειρήσεων που εργάζονται για τη βελτίωση της ζωής των ατόμων με αναπηρία, κυβερνητικών εκπροσώπων, εκπροσώπων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, πανεπιστημιακών και άλλων. Οι σύνεδροι συζήτησαν και εξέτασαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με την Σύμβαση: κάθε πάνελ έδωσε μια επισκόπηση του νομικού και πολιτικού πλαισίου, και πώς έχει αλλάξει, ακολουθούμενη από προσωπικές μαρτυρίες και παραδείγματα.

Κατά τη διάσκεψη, το EDF έδωσε την πρώτη σειρά ευρωπαϊκών αναφορών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάνοντας μια επισκόπηση της κατάστασης των εργασιών της Σύμβασης στην Ευρώπη.

Ανοίγοντας τη διάσκεψη ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ και του EDF Ιωάννης Βαρδακαστάνης υπογράμμισε το θετικό αντίκτυπο της Σύμβασης στη νομοθεσία, μετά την επικύρωση της Σύμβασης το 2011 από την ΕΕ: «Η οδηγία Προσβασιμότητα του Διαδικτύου εκδόθηκε τον περασμένο μήνα, η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας δημοσιεύθηκε και τώρα συζητείται, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Επενδύσεων κάνουν μια σαφή αναφορά στην εφαρμογή της Σύμβασης για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας και μη διάκρισης. Η νομοθεσία έχει προσαρμοστεί, αλλά μπορεί επίσης να πετύχει περισσότερα, τόσο στη νομοθεσία και τις πολιτικές, καθώς και στην καθημερινότητα».

Ο κ. Βαρδακαστάνης υπενθύμισε, επίσης, τη σημασία της εφαρμογής, της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τους τομείς της ζωής: η κοινωνία που σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι μια κοινωνία που σέβεται πρώτα τα δικαιώματα του κάθε ατόμου και δεν αφήνει κανέναν πίσω: «Η πλήρης και ουσιαστική εφαρμογή της Σύμβασης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας συνολικής ατζέντας για την αναπηρία, που να ενσωματώνει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της πολιτικής και εξασφαλίζει ένα ουσιαστικό, δομημένο διάλογο με την αντιπροσωπευτική οργάνωση των ατόμων με αναπηρία. Για τους λόγους αυτούς, είναι θεμελιώδους σημασίας να επανεξετάσουμε την προσέγγιση που ακολουθείται μέχρι σήμερα όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης. η εφαρμογή της δεν είναι business as usual και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως τέτοια από τους φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο». Τέλος ο κ. Βαρδακαστάνης πρότεινε στην ΕΕ να οριστεί το 2021 Έτος των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς θα έχουν συμπληρωθεί 10 χρόνια από την επικύρωση της Σύμβασης από την ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
Όπως κάθε χρόνο αυτή την ημέρα, οι νικήτριες πόλεις του Ευρωπαϊκού Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης ανακοινώθηκαν από την Επίτροπο για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα της εργασίας, Marianne Thyssen, και τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Αυτό είναι το πανευρωπαϊκό βραβείο που επιβραβεύει τις πόλεις για τις προσπάθειές τους να γίνουν προσβάσιμες σε όλους. Φέτος το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο Τσέστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Το 2ο απονεμήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας και το 3ο στη Τζουρμάλα της Λετονίας. Περισσότερες πληροφορίες για το Access City Award: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

Πηγή : http://www.iatrikanews.gr/