«Τρέφομαι σωστά – αισθάνομαι καλά»:Προώθηση της κατανάλωσης γάλακτος και φρούτων στα σχολεία

images_0aaaaaaa1aabbmilkow.jpg

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 30/01/2014 πρόταση για την προσέγγιση, με την υπαγωγή τους σε ένα κοινό πλαίσιο, δύο καθεστώτων για τα σχολεία που ως τώρα εφαρμόζονταν χωριστά, του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και του καθεστώτος προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία. Καθώς παρατηρείται μείωση της κατανάλωσης αυτών των προϊόντων από τα παιδιά, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η κακή διατροφή πιο αποτελεσματικά, να ενισχυθούν τα εκπαιδευτικά στοιχεία των προγραμμάτων και να συμβάλουν στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Με το σύνθημα «Τρέφομαι σωστά — αισθάνομαι καλά», το βελτιωμένο πρόγραμμα «Από το αγρόκτημα στο σχολείο» θα επικεντρωθεί στα μέτρα εκπαιδευτικού χαρακτήρα με σκοπό την καλύτερη εξοικείωση των παιδιών με τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες, με την ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων αγροκτήματος αλλά και με τα ζητήματα αειφορίας, περιβάλλοντος και σπατάλης των τροφίμων.

Ο επίτροπος Dacian CIOLOȘ, αρμόδιος σε θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης, δήλωσε σήμερα: «Με τις αλλαγές που προτείνουμε σήμερα, επιδιώκουμε να στηριχθούμε στα υφιστάμενα καθεστώτα, να αντιστρέψουμε την κατηφορική πορεία της κατανάλωσης και να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση μεταξύ των παιδιών όσον αφορά τα δυνητικά οφέλη από τα συγκεκριμένα προϊόντα. Πρόκειται για σημαντικό μέτρο για την επίτευξη βιώσιμων αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και τη βελτίωση της επίγνωσης των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Ευελπιστώ επίσης ότι θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της αγροτικής κοινότητας και των παιδιών, των γονιών τους και των δασκάλων, ιδίως στις αστικές περιοχές».

Το νέο καθεστώς θα λειτουργεί βάσει ενός κοινού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου, που θα επιφέρει βελτίωση και εξορθολογισμό των διοικητικών απαιτήσεων βάσει των δύο υφιστάμενων καθεστώτων. Η ύπαρξη του ενιαίου αυτού πλαισίου θα περιορίσει τον διαχειριστικό και οργανωτικό φόρτο για τις εθνικές αρχές, τα σχολεία και τους προμηθευτές και θα καταστήσει το καθεστώς πιο αποτελεσματικό. Η συμμετοχή στο καθεστώς θα είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη, τα οποία επίσης θα έχουν την ευελιξία να επιλέγουν τα προϊόντα που επιθυμούν να διανείμουν.

Όπως έχει ήδη προγραμματιστεί, βάσει της περυσινής συμφωνίας για τις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ, το νέο καθεστώς, εφόσον συμφωνηθεί, θα διαθέτει προϋπολογισμό 230 εκατομμυρίων ευρώ ανά σχολικό έτος (150 εκατομμύρια ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 80 εκατομμύρια ευρώ για γάλα). Ποσό ανώτερο σε σχέση με τα 197 εκατ. ευρώ (122 εκατ. ευρώ και 75 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) του προϋπολογισμού για το 2014. Η πρόταση, η οποία υποβάλλεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, στηρίζεται στα πορίσματα των εκθέσεων αξιολόγησης και της δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε το 2013 στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτίμησης επιπτώσεων.

Ιστορικό του φακέλου

Το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης γάλακτος στα σχολεία θεσπίστηκε το 1977 και το καθεστώς προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία το 2009. Από τα δύο καθεστώτα επωφελήθηκαν συνολικά σχεδόν 30 εκατομμύρια παιδιά ετησίως (περισσότερα από 20 εκατομμύρια από το καθεστώς για το γάλα και 8,5 εκατομμύρια από το καθεστώς για τα φρούτα). Η ανάγκη για τα καθεστώτα αυτά φαίνεται ακόμη πιο επίκαιρη σήμερα, με βάση την καθοδική τάση μεσοπρόθεσμα στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και γάλακτος και τις νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις σε θέματα διατροφής. Στις περισσότερες χώρες η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τα παιδιά ακολουθεί φθίνουσα πορεία και παραμένει κατώτερη από τη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη. Η κατανάλωση πόσιμου γάλακτος επίσης υποχωρεί και η κατανάλωση από τα παιδιά στρέφεται προς τα προϊόντα υψηλού βαθμού επεξεργασίας. Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αποτελούν πραγματικές πηγές ανησυχίας: Το 2010, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΠΟΥ, περίπου 1 στα 3 παιδιά μεταξύ 6 και 9 ετών στην ΕΕ ήταν υπέρβαρο ή παχύσαρκο. Η τάση αυτή ενισχύεται με γρήγορο ρυθμό δεδομένου ότι οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2008 ήταν 1 στα 4.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr