Πρωταθλητής στη μικροβιακή αντοχή η χώρα μας

images_0aaaaaaa3dmikro.jpg

Η μικροβιακή αντοχή και οι νοσοκομειακές λοιμώξεις, τα γενόσημα, καθώς και η παιδική παχυσαρκία ήταν από τα θέματα που απασχόλησαν φέτος μεταξύ άλλων το 40ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Παθολογίας, Διευθυντή της Ε’ Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αθήνας “Ευαγγελισμός” και Πρόεδρο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, κ. Αθανάσιο Σκουτέλη, «Η χώρα μας είναι, δυστυχώς, παγκόσμιος «πρωταθλητής» στη μικροβιακή αντοχή και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr