Η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής σχέσης στην Ατομική ή Ομαδική ψυχοθεραπεία

images_0aaaaaaa2psicho.jpeg

Πως βοηθά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, η αποδοχή, η υποστήριξη και η εμπιστοσύνη του θεραπευτή ή της ομάδας?

Προφανώς πρόκειται για κάτι περισσότερο από την απλή υποστήριξη ή αποδοχή.

Μολονότι η ποιότητα της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου παίζει αποφασιστικό ρόλο, ο θεραπευτής πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο από το να σχετίζεται απλώς με τον θεραπευόμενο με ζεστασιά και ειλικρίνεια. Η θεραπευτική σχέση δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για να τεθούν σε κίνηση άλλες διαδικασίες. Ποιες είναι οι διαδικασίες αυτές? Και τι είναι αυτό που τις κάνει σημαντικές?

Οι βαθιές ενοράσεις του CarlRogers γύρω από τη θεραπευτική σχέση είναι το ίδιο επίκαιρες σήμερα όσο ήταν πριν από πενήντα σχεδόν χρόνια. Ο CarlRogers όρισε την «ενσυναίσθηση (empathy)» δηλ. την ικανότητα να συντονίζεσαι συναισθηματικά και νοητικά με τον άλλον χωρίς να ταυτίζεσαι μαζί του, ως ένα από τα τρία καίρια χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού θεραπευτή, μαζί με τη «θετική άνευ όρων αντιμετώπιση» και την «αυθεντικότητα».

Ο CarlRogers δηλώνει πως, όταν υπάρχουν οι συνθήκες για μια ιδανική σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, τίθεται σε κίνηση η ακόλουθη χαρακτηριστική διαδικασία:

1. Ο θεραπευόμενος εκφράζει τα συναισθήματά του με ολοένα μεγαλύτερη ελευθερία.

2. Αρχίζει να ελέγχει την πραγματικότητα και είναι σε θέση να διακρίνει καλύτερα τα συναισθήματα και τις αντιλήψεις του για το περιβάλλον του, τον εαυτό του, τα άλλα πρόσωπα και τις προσωπικές του εμπειρίες.

3. Αποκτά ολοένα μεγαλύτερη επίγνωση της δυσαρμονίας ανάμεσα στις προσωπικές του εμπειρίες και στην εικόνα για τον εαυτό του.

4. Αποκτά επίσης επίγνωση συναισθημάτων, τα οποία προηγουμένως αρνιόταν ή έμπαιναν διαστρεβλωμένα στη συνείδησή του.

5. Γίνεται όλο και ικανότερος να βιώσει χωρίς απειλή την άνευ όρων θετική στάση του θεραπευτή και να νιώσει μια άνευ όρων θετική εκτίμηση για τον εαυτό του.

6. Βιώνει όλο και περισσότερο τον εαυτό του ως το κέντρο που αποτιμά την αξία και τη φύση ενός αντικειμένου ή μιας εμπειρίας.

7. Οι αντιδράσεις του απέναντι σε όσα βιώνει εξαρτώνται λιγότερο από το πώς αντιλαμβάνεται ότι τον αξιολογούν οι άλλοι και περισσότερο από την αποτελεσματικότητα που έχουν τα βιώματά του αυτά για την προαγωγή της προσωπικής του ανάπτυξης.

Κεντρική θέση στις απόψεις του CarlRogers κατέχει η σύλληψή του για τη ροπή προς την πραγμάτωση, μια έμφυτη τάση κάθε οργανισμού να επεκτείνεται και να αναπτύσσεται φθάνοντας στην προσωπική αρμονία και γαλήνη.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr