Δωρεάν συμβουλευτική υπηρεσία για φοιτήτριες

images_0aaaaaaa2ensi.png

Τη δυνατότητα επικοινωνίας με ψυχολόγο για θέματα σπουδών, σεξουαλικής βίας, ανορεξίας και άλλα θα έχουν οι φοιτήτριες τόσο των προπτυχιακών όσο και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Καποδιστριακού, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του Μετσόβιου και του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Η συμβουλευτική υπηρεσία παρέχεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://student.elegyp.gr/ και όσες φοιτήτριες την επισκεφθούν έχουν τη δυνατότητα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να ζητήσουν συμβουλή/βοήθεια για κάποιο θέμα που τις αφορά από ψυχολόγο ειδική σε θέματα φύλου, που θα απαντά εντός 48 ωρών στα ερωτήματά τους.

Τα θέματα για τα οποία μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτήτριες στη συμβουλευτική υπηρεσία, μπορεί να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

· Θέματα σπουδών, επαγγελματικού προσανατολισμού και εξέλιξης

· Θέματα υγείας (αρνητική εικόνα για το σώμα, ανορεξία, βουλιμία, ψυχοσωματικά προβλήματα, θέματα αναπαραγωγής-αντισύλληψης)

· Βία κατά των γυναικών

· Εξισορρόπηση επαγγελματικής-προσωπικής ζωής

· Διακρίσεις με βάση το φύλο στον πανεπιστημιακό χώρο, αφάνεια και μη αναγνώριση του ακαδημαϊκού τους έργου, διεκδίκηση ίσων ευκαιριών

· Σεξουαλική βία, βία στο πλαίσιο μιας σχέσης, σεξουαλική παρενόχληση στο πανεπιστήμιο

Η συμβουλευτική των φοιτητριών υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης με τίτλο “Ανάδειξη της Οπτικής του Φύλου και Καταπολέμηση των Έμφυλων Διακρίσεων στα Α.Ε.Ι. (ΑΦΑΙΑ)” της Πράξης 3.2.4. “Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. (γυναικείων οργανώσεων)“ (α’ & β’ κύκλου ), του Ε.Π. “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013” (Kωδικός ΟΠΣ 302424).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://student.elegyp.gr/ – e-mail: evi@elegyp.gr – τηλ. 210 3688190

Πηγή : http://www.nutrimed.gr