Λιπώδης διήθηση ήπατος

images_aaadii.jpg

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος είναι ένα σύνδρομο που προσβάλλει πάνω από το 20% του συνολικού πληθυσμού και χαρακτηρίζεται από εναπόθεση λίπους στο συκώτι. Το σύνδρομο εμφανίζεται στα πλαίσια υποκείμενων νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων που διαταράσσουν τη σωστή διάθεση του λίπους στον οργανισμό. Τα πιο συχνά αίτια του φαινομένου είναι:

• Η παχυσαρκία

• Ο σακχαρώδης διαβήτης

• Τα υψηλά τριγλυκερίδια του αίματος

• Το μεταβολικό σύνδρομο

• Χρήση τοξικών ουσιών (π.χ. αλκοόλ)

• Οι απότομες αυξομειώσεις βάρους

• Σύνδρομα άπνοιας στον ύπνο

• Oι πολυκυστικές ωοθήκες

• Η κύηση

• Η χρήση ορισμένων φαρμάκων (π.χ. κορτικοειδή, διλτιαζέμη)

• Ορισμένες ενδοκρινοπάθειες (π.χ. σύνδρομο cushing)

• Ορισμένες μεταβολικές διαταραχές (π.χ. υποβηταλιποπρωτεΐναιμία)

• Σύνδρομο REYE στα πλαίσια λοιμώξεων

Ο τρόπος της εναπόθεσης λίπους στο συκώτι διαφέρει ανάλογα με το νόσημα που προκαλεί την διαταραχή.

Η λιπώδης διήθηση διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του ήπατος. Συμπτώματα συχνά δεν υπάρχουν. Η κατάσταση ανακαλύπτεται τυχαία, συνήθως κατά την ιατρική παθολογική εξέταση, κατά την διάρκεια αιματολογικών ελέγχων ή υπέρηχου κοιλιάς. Οι αιματολογικοί έλεγχοι ενδέχεται να αναδείξουν διαταραχές τρανσαμινασών, αλκαλικής φωσφατάσης και άλλων βιοχημικών δεικτών. Οι αιματολογικές εξετάσεις είναι ωστόσο φυσιολογικές σε ένα μεγάλο ποσοστό των πασχόντων από λιπώδη διήθηση.

Τα συμπτώματα, εάν υπάρχουν, είναι φούσκωμα, κοιλιακό άλγος, αίσθημα τάσης στην κοιλιά.

Ο μεταβολισμός των χημικών ενώσεων, τοξινών και η συνθετική λειτουργία του ήπατος, μπορεί να διαταραχτεί σημαντικά στους πάσχοντες από λιπώδη διήθηση. Ορισμένοι ασθενείς με απλή λιπώδη διήθηση, χωρίς σημαντική ενεργό επιβάρυνση της λειτουργίας του ήπατος, σε βάθος χρόνου αναπτύσσουν στεατοηπατίτιδα. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών αναπτύσσει κίρρωση, κατάσταση επικίνδυνη για την ζωή. Οξεία κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια έχει συνδεθεί με οξεία λιπώδη διήθηση στα πλαίσια συνδρόμου REYE, χρήσης τοξικών ουσιών και φαρμάκων, κύησης.

Ο κίνδυνος εξέλιξης της λιπώδους διήθησης σε στεατοηπατίτιδα και κίρρωση, συνδέεται με τους εξής παράγοντες κινδύνου:

• Παχυσαρκία και δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο του 28

• Διαβήτη

• Αυξημένη ευαισθησία του ήπατος στην εναπόθεση λίπους

• Κατανάλωση αλκοόλ

• Ηλικία άνω των 60 ετών

• Υπέρταση

Τί πρέπει να γνωρίζετε, εσείς που πάσχετε από λιπώδη διήθηση, επιπροσθέτως:

• Η διατήρηση φυσιολογικού βάρους είναι σημαντική

• Συνιστάται αποχή από το αλκοόλ

• Η τακτική άσκηση ωφελεί τους πάσχοντες

• Η σωστή ιατρική αξιολόγηση και αντιμετώπιση του πάσχοντα έχουν ζωτική σημασία. Η εντόπιση και η ιατρική αποκατάσταση του υποκείμενου νοσήματος που προκαλεί την λιπώδη διήθηση, η εκρίζωση των παραγόντων κινδύνου και η έγκαιρη χορήγηση της ενδεικνυόμενης θεραπείας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να αποφευχθεί η εγκατάσταση στεατοηπατίτιδας και κίρρωσης.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/