Εγκεφαλικό επεισόδιο

images_aaaege.jpg

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου σήμερα, μετά τον καρκίνο και την καρδιοπάθεια. Κατά την διάρκεια του εγκεφαλικού αναπτύσσεται διαταραχή στην αιμάτωση του εγκεφάλου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη νευρολογικού ελλείμματος. Συμπτώματα όπως παραλύσεις, μειωμένη αισθητικότητα, διαταραχή στην όραση, διαταραχή ομιλίας, διαταραχή στην κατανόηση του λόγου, πονοκέφαλος, επιληπτικές κρίσεις μπορεί να εμφανιστούν, ανάλογα με τον τύπο και την θέση της διαταραχής. Οι ασθενείς, αρκετές φορές, δεν αναζητούν από μόνοι τους ιατρική βοήθεια και μεταφέρονται από τους οικείους στον ιατρό, γιατί χάνουν την ικανότητα να αισθάνονται ότι κάτι παθολογικό συμβαίνει και γιατί δεν πονούν. Η άμεση θεραπεία έχει σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση των συμπτωμάτων. Η θεραπεία είναι συντηρητική ή χειρουργική ανάλογα με την περίπτωση.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια περιλαμβάνουν το ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, την εγκεφαλική αιμορραγία και μορφολογικές ανωμαλίες αγγείων, όπως είναι τα ανευρύσματα και οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες.

1. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Στο εγκεφαλικό ισχαιμικό επεισόδιο, εμφανίζεται μείωση της αιματικής ροής, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη συμπτωμάτων λόγω απώλειας ενέργειας και δυσλειτουργίας των νευρώνων του εγκεφάλου. Επί οξείας απόφραξης σημαντικό ρόλο έχει η ύπαρξη ή μη ικανοποιητικής παράπλευρης κυκλοφορίας.

Αν η ροή του αίματος αποκατασταθεί ταχέως (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο), ο εγκεφαλικός ιστός μπορεί να ανανήψει πλήρως και τα συμπτώματα είναι παροδικά. Η μείωση της αιματικής ροής, μπορεί να είναι γενικευμένη ( σε όλο τον εγκέφαλο), ή να αφορά την κατανομή του αίματος σε μέρος του εγκεφάλου. Η γενικευμένη μείωση της αιματικής ροής, συνήθως οφείλεται σε συστηματικά παθολογικά νοσήματα ή παθολογικές καταστάσεις (π.χ. υπόταση επί καταπληξίας, αρτηριοσκληρυντική εγκεφαλοπάθεια). Η εστιακή μείωση της αιματικής ροής, συνήθως προκαλείται από τοπική ανάπτυξη εμφράκτου ή από έμβολα που μετακινούνται από άλλες αρτηρίες ή την καρδιά. Παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο είναι η μεγάλη ηλικία, το θετικό οικογενειακό ιστορικό, ο διαβήτης, η υπέρταση, το κάπνισμα, η παθολογική χοληστερόλη αίματος,η αποφρακτική αγγειοπάθεια, ορισμένες καρδιοπάθειες. Σπανιότερα ιδιαίτερα σε άτομα χωρίς παράγοντες κινδύνου ή νεαρά άτομα, η ανάπτυξη θρόμβου οφείλεται σε συστηματικά παθολογικά νοσήματα και καταστάσεις, που προδιαθέτουν δευτεροπαθώς σε ισχαιμικό ΑΕΕ (π.χ. καρκινώματα, λύκος, αυξημένη ομοκυστείνη, λήψη αντισυλληπτικών). Σε κάθε ανάπτυξη ισχαιμικού εγκεφαλικού σε άτομα χωρίς εμφανές αίτιο η πλήρης παθολογική διερεύνηση προς την κατεύθυνση υποκείμενου νοσήματος είναι επιβεβλημένη.

2. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Στην αιμορραγία, υπάρχει ρήξη εγκεφαλικού αγγείου. Η νόσος συνηθέστερα οφείλεται σε αύξηση της αρτηριακής πίεση, αλλά σπανιότερα προκαλείται από ανευρύσματα και δυσπλασίες, αιματολογικές διαταραχές, ηπατικά νοσήματα, αμυλοείδωση, λήψη φαρμάκων ή οινοπνεύματος, ορισμένα καρκινώματα.

3. ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Διαιρούνται σε συγγενείς και επίκτητες. Οι συγγενείς ανωμαλίες υπάρχουν από την γέννηση και μπορεί να είναι δυσπλασίες ή ανευρύσματα. Τα συμπτώματα προέρχονται είτε από ρήξη είτε από πίεση παρακείμενων δομών. Οι αγγειακές ανωμαλίες μπορεί να μην έχουν συμπτώματα επί πολλά χρόνια. Οι επίκτητες δυσπλασίες και ανευρύσματα, οφείλονται σε παράγοντες που έδρασαν μετά την γέννηση, όπως είναι η υπέρταση, η θρόμβωση φλεβώδους κόλπου και οι εγκεφαλικές κακώσεις.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

1. Μην αμελείτε τη σωστή περιοδική προληπτική παθολογική εξέταση.

2. Εάν πάσχετε από διαβήτη, υπέρταση ή χοληστερόλη να έχετε άριστη ρύθμιση .

3. Να αποφεύγετε την καθιστική ζωή, το αλκοόλ και την παχυσαρκία.

4. Να μην καπνίζετε.

5. Να μην αμελείτε να σπεύδετε προς ιατρική εξέταση όταν παρατηρείτε συμπτώματα όπως δυσαρθρία, πονοκέφαλο, μούδιασμα, αδυναμία κινήσεων ή σύγχυση.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/