Αυξημένες τρανσαμινάσες : δεν αποτελούν πάντα δεικτη ηπατικής βλάβης

images_aaatransamina.jpeg

Οι τρανσαμινάσες (ασπαρτική τρανσαμινάση – AST – SGOT και αλανινική τρανσαμινάση – ALT – SGPT) είναι ηπατικά ένζυμα. Οι τρανσαμινάσες είναι παρούσες στο αίμα σε μικρές ποσότητες.

Η AST ανευρίσκεται επίσης στον καρδιακό μυ, στους γραμμωτούς μύες, στους νεφρούς, στον εγκέφαλο, στους νεφρούς, στο πάγκρεας, στους πνεύμονες, στα λευκά και στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η ALT ανευρίσκεται κυρίως στο ήπαρ, αλλά και στο νεφρό, στους σκελετικούς μύες, στην καρδιά.

Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των τρανσαμινασών, μπορεί να προκαλείται από διαταραχή σε οποιοδήποτε όργανο στο οποίο ανευρίσκονται τα ένζυμα αυτά, η αύξησή τους συνήθως αντανακλά βλάβη του ηπατοκυττάρου. Εντυπωσιακές αυξήσεις πάνω από 1000U/L, εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε διαταραχές που σχετίζονται με εκτεταμένη ηπατοκυτταρική βλάβη, όπως είναι η ιογενής και η φαρμακευτική ηπατίτιδα. Μικρές αυξήσεις μπορεί να υποδηλώνουν μικρή δυσλειτουργία του ήπατος.

Παθήσεις σε όργανα του σώματος εκτός του ήπατος που συνδέονται με αύξηση μίας ή αμφοτέρων των τρανσαμινασών είναι τραύματα των μυών, καρδιακά νοσήματα, νεφρικά νοσήματα, ορισμένες ενδοκρινολογικές διαταραχές κ.λπ.

Κατά την διάρκεια της σωστής παθολογικής εξέτασης, τα στοιχεία από το ιστορικό, τα συνoδά συμπτώματα, ορισμένα σημεία από την εξέταση (π.χ. εξέταση σπλάγχνων, αρτηριακή πίεση, εξέταση παράπλευρης κυκλοφορίας) κατευθύνουν την διάγνωση και την θεραπεία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται συμπληρωματικοί εργαστηριακοί έλεγχοι.

Πηγή : http://anastasiamoschovaki1.blogspot.gr/