Συμπληρώματα διατροφής

images_aasimpl.jpg

Ως συμπλήρωμα διατροφής ορίζεται το προϊόν τροφής, προστιθέμενο στη συνολική διατροφή, το οποίο περιέχει ένα τουλάχιστον από τα εξής συστατικά:

βιταμίνες, ανόργανα συστατικά, βότανα, αμινοξέα, μεταβολίτες, αποστάγματα ή συνδυασμό οποιωνδήποτε από τα παραπάνω συστατικά. Ως εργογόνο βοήθημα ορίζεται το βοήθημα, το οποίο αυξάνει το δυναμικό για παραγωγή έργου ή αλλιώς είναι το συμπλήρωμα διατροφής που έχει υποτεθεί ότι αυξάνει την αθλητική απόδοση.

Πηγή : http://dietstories.gr/