Κρεατάκια στη μύτη και εκκριτική ωτίτιδα: Δύο συχνές παθήσεις παιδο ωρλ

images_30_otit.JPG

Τα παιδιά, ειδικά των μικρότερων ηλικιών, έχουν πολύ ευαίσθητο οργανισμό και χρειάζονται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στις παθήσεις που παρουσιάζουν, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την μετέπειτα πορεία της ανάπτυξης τους.

Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ένας παιδο ωρλ είναι απαραίτητος για την πρόληψη και θεραπεία παθήσεων που σχετίζονται με το ωτορινολαρυγγικό σύστημα του παιδιού, καθώς αυτές μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού.

Δύο παθήσεις που σχετίζονται με το ωτορινολαρυγγικό σύστημα και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα από έναν παιδο ωρλ είναι η εκκριτική ωτίτιδα και τα κρεατάκια στη μύτη, η καθεμία από τις οποίες επηρεάζει διαφορετικά την ανάπτυξη του παιδιού.

Ας δούμε ωστόσο αναλυτικά τι είναι η καθεμία από τις 2 παθήσεις και γιατί χρήζουν εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Κρεατάκια στη μύτη
Πρόκειται για αδενοειδείς εκβλαστήσεις από λεμφικό ιστό που βρίσκονται στην περιοχή του ρινοφάρυγγα και όπως οι αμυγδαλές, λειτουργούν ως φίλτρο, ενώ μετά την ηλικία των 10 ετών κανονικά συρρικνώνονται.

Όταν ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει, τότε προκαλούν επιπλέον προβλήματα στο παιδί, όπως

  • Ροχαλητό
  • Άπνοιες
  • Κόπωση
  • Βαριά ανάσα

Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κρεατάκια δυσκολεύουν αισθητά την καθημερινότητα του παιδιού και είναι σημαντικό να επισκεφθείτε έναν παιδο ωρλ για να συμβουλευτείτε σχετικά με την αφαίρεση τους.

Εκκριτική Ωτίτιδα
Έτσι ονομάζεται η παρουσία υγρού στο μέσω ους χωρίς ωστόσο να παρουσιάζονται έντονα συμπτώματα οξείας φλεγμονής όπως συμβαίνει στην οξεία μέση ωτίτιδα. Η πάθηση αυτή εμφανίζεται συνήθως σε παιδιά ηλικίας από 2 εώς 5 ετών και αποτελεί την πιο συχνή αιτία βαρηκοϊας στα παιδιά, η οποία δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν στο 100% τις ακουστικές τους ικανότητες και άρα να αναπτυχθούν σωστά.

Πώς μπορούν όμως οι γονείς να προφυλάξουν τα παιδιά τους και να τα προστατεύσουν από αυτές τις ενοχλητικές παθήσεις ή να εξασφαλίσουν την έγκαιρη αντιμετώπιση τους;

Επισκεφθείτε σήμερα την ιστοσελίδα της ωτορινολαρυγγολόγου και παιδο ωρλ Ανατολής Παταρίδου και μάθετε τα πάντα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πιο συχνών παιδικών παθήσεων του ωτορινολαρυγγικού συστήματος.