Κατανοώντας τις Ενδεικτικές Ημερήσιες Προσλήψεις

images_aice_cream.jpg

Μπορεί να έχετε παρατηρήσει τις Ενδεικτικές Ημερήσιες Προσλήψεις (Guideline Daily Amounts, GDAs), που αναφέρονται στις ετικέτες τροφίμων, αλλά γνωρίζετε τι σημαίνουν; Οι Ενδεικτικές Ημερήσιες Προσλήψεις είναι ένας οδηγός για το συνολικό ποσό ενέργειας και θρεπτικών ουσιών που ένας μέσος υγιής ενήλικας πρέπει να καταναλώνει ημερησίως.

Αυτές οι τιμές παρέχονται σε εθελοντική βάση από τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και λιανικής πώλησης, για να ορίσουν το πλαίσιο του ενεργειακού περιεχομένου και της περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά των τροφίμων και των ποτών. Με την παροχή αυτών των πληροφοριών στους καταναλωτές, ευελπιστούμε ότι θα κατανοούν καλύτερα το πώς τα μεμονωμένα προϊόντα συμβάλλουν στην επίτευξη μιας γενικά ισορροπημένης δίαιτας.

Οι βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και λιανικής πώλησης προσδιορίζουν τις τιμές GDAs των προϊόντων τους από διεθνείς, ευρωπαϊκές και κυβερνητικές οδηγίες, που είναι βασισμένες στα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα επιστημονικά στοιχεία όσον αφορά τις διαιτητικές απαιτήσεις και συστάσεις. Ωστόσο, διαφορές έχουν παρατηρηθεί μεταξύ των διαφόρων συστημάτων που χρησιμοποιούνται, λόγω της προέλευσης των επιστημονικών αναφορών των δεδομένων και των μικρών διαφορών στις τεχνικές υπολογισμού.

Οι καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ήδη εξοικειωμένοι με την έννοια των GDAs, μετά από την εισαγωγή τους στις πληροφορίες των συσκευασιών από πολλούς κατασκευαστές και λιανοπωλητές το 1998. Στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι GDAs κερδίζουν βαθμιαία αποδοχή. Πρόσφατα, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών πρότεινε μια εναρμονισμένη προσέγγιση των βιομηχανιών στη διατροφική επισήμανση (ετικέτες) σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση τυποποιημένων τιμών των GDAs. Αυτό θα βοηθήσει να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των τιμών GDAs που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα.

Τα GDAs για την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά

Γενικά, τα GDAs είναι διαθέσιμες για την ενέργεια (θερμίδες) και τα τέσσερα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιων νοσημάτων σχετικών με τη διατροφή: λίπος, κορεσμένο λίπος, σάκχαρα και νάτριο (ή αλάτι). GDAs για τους υδατάνθρακες, την πρωτεΐνη και τις φυτικές ίνες μπορούν επίσης να δοθούν κατά την κρίση του παρασκευαστή.

Οι οδηγίες για τους ενήλικες είναι βασισμένες στις συνήθεις απαιτήσεις για υγιείς άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, φυσιολογικού βάρους ή/και για διατήρηση βάρους. Οι τιμές GDAs για την ενέργεια προσδιορίζονται από μέση απαίτηση (Estimated Average Requirement) για τον πληθυσμό για την ενέργεια και λαμβάνουν υπόψη τα τρέχοντα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και τον τρόπο ζωής ενός μέσου πολίτη, ο οποίος τείνει να διάγει μια αρκετά καθιστική ζωή. Η ενέργεια μετριέται συνήθως σε «χιλιοθερμίδες» (kcal), αναφερόμενες επίσης απλά ως “θερμίδες”: οι δύο εκφράσεις είναι ισοδύναμες και χρησιμοποιούνται συχνά στις ετικέτες τροφίμων. Για μια μέση γυναίκα, η τιμή GDA για την ενέργεια είναι 2000 kcal και για ένα μέσο άνδρα 2500 kcal: αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται ως τιμές αναφοράς για να υπολογιστούν οι Ενδεικτικές Ημερήσιες Προσλήψεις για τα θρεπτικά συστατικά. Όπου δεν είναι πρακτικό να παρασχεθούν χωριστές οδηγίες για τους άνδρες και τις γυναίκες, οι «τιμές GDAs ενηλίκων» υπολογίζονται με βάση τις τιμές GDAs για τις γυναίκες, για να αποθαρρυνθεί η υπερκατανάλωση.

Έχουν αναπτυχθεί επίσης οδηγίες για τα παιδιά, τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Οι GDAs για τα παιδιά, γενικά, βρίσκονται μόνο στη βιβλιογραφία ή τις ετικέτες που σχετίζονται με προϊόντα που προορίζονται ειδικά για παιδιά.

Οδηγίες, όχι προσωπικοί στόχοι

Για οποιοδήποτε άτομο, οι απαιτήσεις για ενέργεια και θρεπτικά συστατικά μπορούν να είναι υψηλότερες ή χαμηλότερες από τα δημοσιευμένα GDAs, με βάση το φύλο, την ηλικία, το βάρος, τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας και άλλους παράγοντες. Επιπλέον, είναι απίθανο ένα άτομο να καταφέρει να φτάσει τα GDAs που αντιστοιχούν στο άτομό του για κάθε θρεπτικό συστατικό κάθε ημέρα. Για αυτούς τους λόγους, τα GDAs δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αυστηροί προσωπικοί στόχοι. Οι καταναλωτές θα πρέπει να τα θεωρήσουν περισσότερο ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της συμβολής ενός συγκεκριμένου προϊόντος στις καθημερινές απαιτήσεις τους για μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά.

Βιταμίνες & ανόργανα συστατικά, η Συνιστώμενη Ημερήσια Παροχή (ΣΗΠ)

Όπου το περιεχόμενο σε βιταμίνες ή ανόργανα συστατικά αναφέρεται στην ετικέτα, δίνεται ως ποσοστό της Συνιστώμενης Ημερήσιας Παροχής (Recommended Dietary Allowance, RDA) παρά ως η ενδεικτική ημερήσια πρόσληψη, και ρυθμίζεται από τον νόμο τροφίμων της ΕΕ. Οι βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά πρέπει να καταναλώνονται σε συγκεκριμένη ποσότητα για την καλή λειτουργία των σημαντικών μεταβολικών αντιδράσεων στο σώμα και τη διατήρηση της σωματικής υγείας. Για τον λόγο αυτό, τα συνιστώμενα επίπεδα πρόσληψής τους τίθενται υψηλότερα από τη μέση απαίτηση του πληθυσμού (αντίθετα με ό,τι συνέβαινε με τα GDAs), προκειμένου να αποτραπούν οποιεσδήποτε περιπτώσεις ανεπάρκειας. H RDA είναι η μέση καθημερινή πρόσληψη, που καλύπτει τις θρεπτικές απαιτήσεις σχεδόν όλων των υγιών ενηλίκων. Όπως με τις ενδεικτικές ημερήσιες προσλήψεις, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα ποσά πρέπει να προσλαμβάνονται καθημερινά∙ αντιπροσωπεύουν τη μέση πρόσληψη για μια ευρύτερη χρονική περίοδο.

Πηγή : http://www.nutrinews.gr/