Αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου

images_aaCortisol.jpg

Η μελέτη των αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου παρουσίασε μεγάλη άνθηση μετά τη διατύπωση της υπόθεσης για την κεντρικής φύσης κόπωση από τον Eric Newsholme, σύμφωνα με την οποία τα χαμηλά επίπεδα αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου στον ορό σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα ελεύθερης τρυπτοφάνης, ευθύνονται για την εμφάνιση κόπωσης σε παρατεταμένη άσκηση αντοχής. Η υπόθεση της κεντρικής κόπωσης αποδεικνύεται βάση κάποιων πειραμάτων, ο ακριβής όμως μηχανισμός της δεν έχει διευκρινισθεί.


Πολλές μελέτες εξέτασαν την επίδραση της χορήγησης αμινοξέων διακλαδισμένης αλύσου στην καθυστέρηση της κόπωσης και την επίδοση αθλητών σε αγωνίσματα αντοχής. Τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα, αλλά οι περισσότερες μελέτες με καλό σχεδιασμό δεν έδειξαν σημαντική επίδραση των συμπληρωμάτων στον χρόνο που επήλθε η κόπωση και στο χρόνο τερματισμού των αθλητών. Συμπερασματικά, η κατανάλωση τέτοιων συμπληρωμάτων (αμινοξέα διακλαδισμένης αλύσου) από αθλητές αντοχής δεν είναι αναγκαία.

Πηγή : http://dietstories.gr/