Έκταση ισχίου τεντώνοντας γόνατο από γονυπετή θέση