Έκταση ισχίου με λυγισμένο γόνατο από γονυπετή θέση