Υπολογιστές και υγεία

images_ablogging.jpg

Η αυξανόμενη χρήση των υπολογιστών, τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργήσει στους χειριστές τους μια σειρά από προβλήματα.

Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους εργασίας γίνεται πρόχειρα, με αποτέλεσμα διάφορες παράμετροι, όπως το εργασιακό περιβάλλον και η θέση του υπολογιστή μέσα σε αυτό, ο τύπος της οθόνης, η θέση του χειριστή, η ψυχοσωματική του διάθεση, το ιατρικό οφθαλμολογικό του ιστορικό να λαμβάνονται πολύ λίγο, έως καθόλου, υπόψη από τους διευθυντές, προϊσταμένους, εργοδότες και κυρίως από τους ίδιους τους χειριστές.

Οθόνες μικρών διαστάσεων, που αντανακλούν τον γύρω φωτισμό, που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 60cm και ψηλότερα σε σχέση με τη διεύθυνση του βλέμματος, προκαλούν αρκετά ενοχλήματα στους χειριστές τους.

Τα οφθαλμικά ενοχλήματα διαφέρουν, ως προς την ένταση, από μια ελαφρά και μάλλον απροσδιόριστη αίσθηση ενόχλησης και οπτικής κόπωσης, μέχρι σημαντικών συμπτωμάτων, όπως κεφαλαλγία, δακρύρροια, τσούξιμο, κοκκίνισμα, θόλωση της όρασης, φωτοφοβία, ναυτία και αίσθημα βάρους στον βολβό, συμπτώματα που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται ως ασθενοπικά ενοχλήματα.

Αυτά τα ενοχλήματα μπορεί να συνοδεύονται και από πόνο στον αυχένα και στην πλάτη, λόγω της στάσης του σώματος.
Τα αίτια αυτών των ενοχλημάτων πρέπει να αναζητηθούν στις παραμέτρους που περιγράψαμε πιο πάνω. Αναφερόμενοι στην κατάσταση της υγείας των οφθαλμών των χειριστών πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα άτομα που παρουσιάζουν κάποιας μορφής ετεροφορία (στραβισμός όπου μερικές φορές τα μάτια δεν είναι ευθυγραμμισμένα, ο παροδικός στραβισμός) και ειδικά εξωφορία (ο λανθάνων αποκλίνων στραβισμός) στην κοντινή απόσταση έχουν μεγάλες πιθανότητες να παρουσιάσουν ασθενοπικά ενοχλήματα.

Επίσης, άτομα με αδυναμία σύγκλισης, με διαθλαστικές ανωμαλίες αδιόρθωτες ή κακά διορθωμένες (κυρίως υπερμετρωπία και αστιγματισμό) είναι πολύ πιθανό να παραπονεθούν για διάφορες μορφές ενοχλήσεων από τους οφθαλμούς.

Κάποιες άλλες αιτίες είναι οι εξής:

    Οδήγηση
    T.V.
    Φωτεινή λάμψη φωτός
    Ανάγνωση με ψιλά γράμματα
    Το αμυδρό φως

Το εργασιακό περιβάλλον είναι ένας παράγοντας με σπουδαίο ρόλο στην παρουσία ή όχι ασθενοπικών ενοχλημάτων, ξηρή ατμόσφαιρα, καπνός, μη λεγχόμενη θερμοκρασία, ελλιπής εξαερισμός, θόρυβος, κακή εργονομία και λάθος φωτισμός είναι παράμετροι με σημαντικό ποσοστό στην εμφάνιση των οφθαλμικών προβλημάτων. Ο τύπος της οθόνης, ο συνολικός χρόνος έκθεσης και η θέση της σε σχέση με τον χειριστή σίγουρα θα πρέπει να τοποθετηθούν στις πρώτες θέσεις όσον αφορά τον βαθμό σπουδαιότητας..

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν προκαλεί μόνιμες οφθαλμικές βλάβες ή ανωμαλίες.
Η πρόκληση όμως ασθενοπικών ενοχλημάτων, η οποία όπως είπαμε οφείλεται στην συνεργική δράση μιας σειράς ενοχοποιητικών παραγόντων, δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους χειριστές τους.
Συνοπτικά προτείνεται μια σειρά μέτρων που ξεκινά από τον χειριστή και τελειώνει στο εργασιακό περιβάλλον.

Μια καλή οφθαλμολογική εξέταση είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει ώστε οι διάφοροι ενοχοποιητικοί παράγοντες να επισημανθούν ή να αποκλεισθούν αντίστοιχα, το αποτέλεσμα δε της εξέτασης είναι σημαντικό, γιατί θα ξεχωρίσει τα άτομα υψηλής επικινδυνότητας για ασθενοπικά ενοχλήματα.
Στο εργασιακό περιβάλλον πρέπει πρωταρχικά να γίνει μια καλή εργονομική μελέτη, ο φωτισμός του χώρου να είναι ανάλογος των διαστάσεων του δωματίου και να λαμβάνει υπόψη την ηλικία και οφθαλμολογική κατάσταση του χειριστή. Προτιμότερο είναι να αποφεύγονται χώροι στους οποίους δεν υπάρχει εξωτερικός φωτισμός, αντίθετα να προτιμώνται εκείνοι οι οποίοι διαθέτουν φυσικό φωτισμό στη μία τους μόνο πλευρά.
Αναγκαία είναι η απομάκρυνση πηγών φωτισμού που προκαλούν αντανακλάσεις στην οθόνη, ενώ καλό θα ήτανε να εργαζόμαστε σε μια απόσταση 60 έως 80 cm από αυτή.

Ακόμη, προσοχή πρέπει να δείξουμε τόσο στο κάθισμά μας όσο και στην οθόνη, προκειμένου να βρίσκεται λίγο χαμηλότερα σε σχέση με τη διεύθυνση του βλέμματός μας.

Σημαντική είναι επίσης η επιλογή του τύπου της οθόνης. Προτιμότερες είναι η χαμηλής ακτινοβολίας, αντι-reflex, κινητές και ρυθμιζόμενες σε σχέση με το επίπεδο εργασίας, μεγέθους δε 15 ή 17 ιντσών.

Τέλος, η μείωση του υπάρχοντος θορύβου, η διατήρηση μιας καθαρής ατμόσφαιρας και ιδανικής θερμοκρασίας στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν βασικά στοιχεία ώστε να μειωθούν οι εμφανίσεις ασθενοπικών ενοχλημάτων.
Συμπερασματικά, λοιπόν, η προσοχή όλων πρέπει να εστιάζεται τόσο στον χειριστή όσο και στα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να μειωθεί η εμφάνιση ασθενοπικών ενοχλημάτων και να αυξηθεί η απόδοση του εργαζομένου.

Μπορείτε να λάβετε τα εξής μέτρα για να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών από τα συμπτώματα:

    Κλείνοντας τα μάτια
    Προσαρμογή του φωτισμού για μείωση της αντανάκλασης
    Εστιάστε τα μάτια σας σε ένα μακρινό αντικείμενο κάθε 1 ώρα
    Συχνά διαλείμματα οπτικά
    Βελτίωση της ποιότητας του αέρα με τη χρήση ενός υγραντήρα
    Επαρκές φως, αν πάσχετε εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
    Τεχνητά δάκρυα
    μασάζ στα βλέφαρα και στους μυς του προσώπου
    Χρησιμοποιήσετε ένα μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
    Αλλάξετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα στην οθόνη
    Χρησιμοποιήστε γυαλιά που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την εργασία του υπολογιστή
    Ο υπολογιστής πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα μακριά με την κορυφή στο ύψος των ματιών, ώστε να κοιτάτε ελαφρώς προς τα κάτω.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr