Τα φυτοφάρμακα μειώνουν τα τελομερή και προκαλούν πρόωρη γήρανση!

images_dosi_lipasmatos.jpg

Τα φυτοφάρμακα είναι πλέον τυπική διαδικασία σχεδόν σε όλες τις καλλιέργειες. Είναι πασίγνωστο άλλωστε ότι τα τρόφιμα απλά … δε φτάνουν. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αν αφήναμε τις καλλιέργειες χωρίς λίπασμα, χωρίς παρασιτοκτόνα και χωρίς φυτοφάρμακα, απλά θα είχαμε μία ραγδαία μείωση πληθυσμού. Συνεπώς, αυξάνουμε την επέμβαση στη φυσική διεργασία, ώστε να αυξήσουμε τα αποθέματα σίτισης. Αυτή η επέμβαση στην φύση σαφώς δεν γίνεται χωρίς κάποιο κόστος στην υγεία μας.

Συχνά γίνεται λόγος για τις βλαβερές επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην υγεία των καταναλωτών όμως μέχρι πρόσφατα δεν είχε γίνει κάποια αναφορά στις επιπτώσεις της υγείας των καλλιεργητών που έρχονται σε καθημερινή επαφή με φυτοχημικές ουσίες λόγω της ενασχόλησής τους με την καλλιέργεια της γης.

Με αφορμή μια έρευνα που έρχεται από το Northwestern University’s School of Medicine που αφορούσε την επίδραση των φυτοφαρμάκων στον άνθρωπο εμβαθύναμε ακόμα περισσότερο στην δράση ον φαρμάκων τόσο στον άνθρωπο όσο και στην ίδια τη φύση.

Οι ερευνητές λοιπόν κατέληξαν στο ότι η μακροχρόνια χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων προκαλεί σμίκρυνση των τελομερών στα χρωμοσώματα των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με αυτά.

Τι είναι τα τελομερή;

Το τελομερές είναι μια περιοχή του DNA, χωρίς μεγάλη πληροφοριακή αξία, που βρίσκεται στο τέλος του χρωμοσώματος και προστατεύει τις γενετικές πληροφορίες από τη φθορά. Η μείωση στο μήκος των τελομερών σχετίζεται με την αδυναμία αναπαραγωγής κυττάρων, ανωμαλίες στην δομή του DNA, εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου και γήρανση. fytofarmaka kai ygeia

Οι ερευνητές εξέτασαν 1.234 άντρες που σχετίζονταν με την χρήση φυτοφαρμάκων από το Agricultural Health Study, που οργανώθηκε από το National Cancer Institute, το National Institute of Environmental Health Sciences, και την U.S. Environmental Protection Agency.

Οι ερευνητές εξέτασαν μέσω ερωτηματολογίου ερωτηματολογίου την χρήση φυτοφαρμάκων που έκαναν ενήλικοι άντρες (που ασχολούνταν με την καλλιέργεια) κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Περίπου 48 φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Τους πήραν επίσης στοματικά κύτταρα από το εσωτερικό του μάγουλου. Με μια μέθοδο που λέγεται RT-PCR, οι ερευνητές ανέλυσαν το μήκος των τελομερών αυτών των κυττάρων.
Τα αποτελέσματα:

Τα άτομα που χρησιμοποιούσαν φυτοφάρμακα για περισσότερο διάστημα, και σε μεγαλύτερη ποσότητα είχαν πολύ μικρότερο μήκος τελομερών.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η παρατεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων προκαλεί μέσω της σμίκρυνσης των τελομερών πρόωρη γήρανση και μείωση του προσδόκιμου ζωής. Παρελθοντικές έρευνες επίσης, έχουν συνδέσει τη χρήση φυτοφαρμάκων με την εμφάνιση ορισμένων μορφών καρκίνου.
Ποια φυτοφάρμακα ήταν τα πιο επικίνδυνα;

Οι ερευνητές, σύγκριναν το μήκος των τελομερών των ατόμων με την χρήση συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, για να βρουν ποια είναι τα πιο βλαβερά για τα τελομερή. Από την σύγκριση αυτή, βρέθηκε ότι τα πιο επικίνδυνα ήταν:

• alachlor (2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N-(methoxymethyl)acetamide; ζιζανιοκτόνο,μάρκες: Alanex, Bronco, Cannon, Crop Star, Intrro, Lariat, Lasso, Micro-Tech, and Partner)

• metolachlor ((RS)-2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide;ζιζανιοκτόνο, μάρκες: Bicep, Dual, Pennant, CGA-24705 and Pimagram)

• trifluralin (a,a,a-Trifluoro-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p- toluidine, μάρκες: Treflan, Elancolan, Trefanocide)

• permethrin (3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; εντομοκτόνο, χρησιμοποιείται σε πολλές μορφές, όπωςElimite, Nix, Acticin, and many others)

• toxaphene (2,2,5-endo,6-exo-8,9,10-Heptachloro-bornane; μάρκες: Chlorinated camphene, Octachlorocamphene, Camphochlor, Agricide Maggot Killer, Alltex, Allotox, Crestoxo, Compound 3956, Estonox, Fasco-Terpene, Geniphene, Hercules 3956, M5055, Melipax, Motox, Penphene, Phenacide, Phenatox, Strobane-T, Toxadust, Toxakil, Vertac 90%, Toxon 63, Attac, Anatox, Royal Brand Bean Tox 82, Cotton Tox MP82, Security Tox-Sol-6, Security Tox-MP cotton spray, Security Motox 63 cotton spray, Agro-Chem Brand Torbidan 28, Dr Roger’s toxene).

• DDT (dichloro-diphenylchloroethane)

Αν λάβουμε υπόψη μας την επίδραση των φυτοφαρμάκων στους καλλιεργητές σκεφτείτε τις αντίστοιχες επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κατανάλωση τροφών που έχουν εμποτιστεί με φυτοφάρμακα από τον γενικό πληθυσμό.

Η διατροφή και πιο συγκεκριμένα η σωστή βιοδιαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών είναι σπουδαίος παράγοντας για τη σωστή μεθυλίωση και επομένως τον υγιή πολλαπλασιασμό των κυττάρων μας. Η γήρανση, για να μη συνοδεύεται από συσσώρευση μεταλλάξεων και ανεπιθύμητων επιγενετικών μεταβολών θα πρέπει να γίνεται όπως ορίζεται από τη φύση.

Στο επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στην επίπτωση των φυτοφαρμάκων στο έδαφος, στα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων τα οποία έχουν μειωθεί σε σχέση με αυτά που περιείχαν οι ίδιες τροφές πριν από 70 χρόνια και στον ίδιο τον άνθρωπο.

Πηγή : http://www.apostoloschronopoulos.gr/

Χρονόπουλος Α.Απόστολος,Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος