Πόσο βαριά … πονάτε;

images_ponos-thoraka.jpg

Οι αρνητικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας είναι τόσες πολλές και διαφορετικές που μερικές μπορεί να μην τις φανταζόμαστε καν! Για παράδειγμα, μία πολύ πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους αναφέρει μια σύνδεση μεταξύ της παχυσαρκίας και της καθημερινής αίσθησης πόνου.

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αναλύθηκαν δεδομένα από τηλεφωνικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των ετών 2008 και 2010, κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες ανέφεραν το βάρος και το ύψος τους, μέσω των οποίων υπολογίστηκε ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν και ερωτήσεις αναφορικά με την ύπαρξη πόνου, όπως για παράδειγμα εάν ο ερωτώμενος είχε νιώσει πόνο την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το BMI τους: χαμηλού-φυσιολογικού βάρους (BMI < 25kg/ m2), υπέρβαροι (25 – 29.9 kg/ m2), παχυσαρκία τύπου 1 (30 -≤35kg/ m2), παχυσαρκία τύπου 2 (35 – 39.9kg/ m2) και παχυσαρκία τύπου 3 (>40kg/ m2). Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες χαμηλού-φυσιολογικού βάρους, η ομάδα των υπέρβαρων είχε 20% υψηλότερες πιθανότητες να αναφέρει ύπαρξη πόνου την προηγούμενη μέρα, ενώ η ομάδα της παχυσαρκίας τύπου 1 είχε 68% υψηλότερα ποσοστά πόνου, αριθμός που «σκαρφάλωσε» στο 136% και στο 254% στις ομάδες της παχυσαρκίας τύπου 2 και 3 αντίστοιχα.

Για να καταφέρουν να αναγνωρίσουν την πηγή του πόνου, οι ερευνητές έκαναν στους συμμετέχοντες ερωτήσεις αναφορικά με καταστάσεις χρόνιου πόνου. Ωστόσο, δεν καταγράφηκε χρόνιος πόνος σε όλα τα περιστατικά πόνου που συνδέθηκαν με την παχυσαρκία. Ένας λόγος ύπαρξης πόνου μπορεί να είναι τα μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς το παραπανίσιο βάρος επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Ωστόσο, άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι το υπερβάλλον λίπος στο σώμα πυροδοτεί φυσιολογικές διαδικασίες που καταλήγουν σε φλεγμονή, ενώ μία άλλη εξήγηση είναι ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με κατάθλιψη, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με την ύπαρξη πόνου. Επιπρόσθετα, η παχυσαρκία, η κατάθλιψη και ο χρόνιος πόνος έχουν και γενετικό υπόβαθρο, κάτι που υποδηλώνει πιθανές υποκείμενες γονιδιακές αιτίες. Οι ερευνητές έλαβαν επιπλέον υπ’ όψιν και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς για παράδειγμα, σε ασθενείς με αρθρίτιδα, ο πόνος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά από το να υιοθετήσουν κάποιας μορφής άσκηση, δυσχεραίνοντας έτσι τη διατήρηση φυσιολογικού βάρους.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr