Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και στην παχυσαρκία;

images_mikrovio_xloro.jpg

Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία είναι μία νόσος πολυπαραγοντική, με γενετικούς, περιβαλλοντικούς, ψυχολογικούς, νοσολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες να είναι όλοι σημαντικοί στο αν τελικά κάποιος θα εμφανίσει παχυσαρκία ή όχι.

Αυτό που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι ότι πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου μπορεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της παχυσαρκίας.

    Υπάρχουν αρκετά στοιχεία από έρευνες που φανερώνουν ότι η μικροβιακή χλωρίδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο σωματικό βάρος

Τι είναι η μικροβιακή χλωρίδα;

Η μικροβιακή ή εντερική χλωρίδα είναι το όνομα που έχει δωθεί στο σύνολο των μικροοργανισμών που “κατοικούν” στον εντερικό μας σωλήνα. Αποτελείται από δεκάδες τρισεκατομμύρια μικροοργανισμούς που ανήκουν σε τουλάχιστον 1000 διαφορετικά είδη βακτηρίων. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο πληθυσμός περιέχει περισσότερο από 3 εκατομμύρια γονίδια, δηλαδή 150 φορές περισσότερα γονίδια από τον ίδιο μας τον οργανισμό.
Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην μικροβιακή χλωρίδα και την παχυσαρκία;

Σε μία επιστημονική μελέτη το 2004 βρέθηκε ότι όταν μικροοργανισμοί από τον εντερικό σωλήνα ποντικών που ήταν παχύσαρκα μεταφέρθηκαν στον εντερικό σωλήνα ποντικών που είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος, το σωματικό λίπος των φυσιολογικών ποντικιών αυξήθηκε κατά 60%. Αυτή η αλλαγή φάνηκε ότι συνέβει ανεξάρτητα από το πόσο έτρωγαν και πόσο άσκηση έκαναν τα ποντίκια.

Πιο πρόσφατα, άλλοι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση της εντερικής χλωρίδας και της παχυσαρκίας σε ανθρώπους. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν τέσσερα ζευγάρια διδύμων με το χαρακτηριστικό ότι σε κάθε ζευγάρι το ένα από τα δύο αδέρφια ήταν παχύσαρκο και το άλλο είχε φυσιολογικό σωματικό βάρος. Στη συνέχεια πήραν μικροοργανισμούς από το έντερο του κάθε συμμετέχοντα και τα μετέφεραν στον εντερικό σωλήνα ποντικιών τα οποία είχαν μεγαλώσει σε περιβάλλον χωρίς μικροοργανισμούς. Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι σε όσα ποντίκια είχαν μεταφερθεί οι μικροοργανισμοί από τα παχύσαρκα αδέρφια αυξήθηκε σημαντικά περισσότερο το σωματικό τους βάρος και το λίπος τους σε σχέση με τα ποντίκια στα οποία είχαν μεταφερθεί οι μικροοργανισμοί από τα αδέρφια με το φυσιολογικό σωματικό βάρος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε το 2011. Σε αυτή τη μελέτη συμμετείχαν 12 άτομα με φυσιολογικό σωματικό βάρος και 9 με υπερβάλλον βάρος, τα οποία ακολούθησαν δίαιτες με διαφορετικό ενεργειακό περιεχόμενο. Αυτό που βρήκαν οι ερευνητές ήταν ότι η αλλαγή στο ενεργειακό φορτίο της δίαιτας οδήγησε σε διαφοροποίηση της σύστασης της μικροβιακής χλωρίδας των συμμετεχόντων, κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να απορροφούνται από τα τρόφιμα 150 θερμίδες περισσότερο.

Εκτός από τις παραπάνω μελέτες, υπάρχουν αρκετά στοιχεία και από άλλες έρευνες που φανερώνουν ότι η μικροβιακή χλωρίδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο σωματικό βάρος. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες είναι όμως σε ποντίκια, επομένως περισσότερες έρευνες πρέπει να γίνουν για να δούμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της εντερικής χλωρίδας στην παχυσαρκία στους ανθρώπους.

Πηγή : http://fitdiet.gr/

Δουβόγιαννη Πηνελόπη,Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος