Εργοφυσιολογική και διατροφική αξιολόγηση αθλητών και αθλητικών ομάδων

images_man-run-2013-1.jpg

Μέσω ειδικών μετρήσεων γίνεται η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του αθλητή και ο προσδιορισμός της σύστασης του σώματος.

Ανάλογα με το είδος του αθλήματος, το προπονητικό πρόγραμμα και το στόχο αθλητικής απόδοσης καθορίζεται το διατροφικό σχήμα του αθλητή ή της αθλητικής ομάδας.

Πηγή : http://www.apostoloschronopoulos.gr/

Χρονόπουλος Α.Απόστολος,Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος