Συνήθειες φίλων παιδεύουσι διατροφήν

images_sinithies.jpg

Η εφηβεία είναι μια περίοδος κατά την οποία τα παιδιά προσπαθούν να ανεξαρτητοποιηθούν από το σπίτι και τους γονείς και να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους σύμφωνα με τους καινούριους ρόλους στους οποίους καλούνται να ανταποκριθούν. Ταυτόχρονα, οι επιρροές των φίλων μεγαλώνουν και οι έφηβοι πολλές φορές ακολουθούν τη συμπεριφορά των συνομηλίκων τους αποζητώντας με αυτό τον τρόπο κοινωνική και συναισθηματική αποδοχή.

Η διατροφή αποτελεί ένα μέσο με το οποίο οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν την ανεξαρτησία τους, ενώ οι φίλοι επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων με διαφορετικούς τρόπους. Ένας άμεσος τρόπος επιρροής είναι πως κατά τη διάρκεια ενός γεύματος με φίλους, οι έφηβοι προσαρμόζουν τα τρόφιμα αλλά και την ποσότητα φαγητού που καταναλώνουν έτσι ώστε να ταιριάζει με αυτή των φίλων τους. Με αυτό τον τρόπο υιοθετούν παρόμοια διατροφική συμπεριφορά και νιώθουν πως ανήκουν σε μια ομάδα. Αντίστοιχα, μελέτες έχουν δείξει πως οι έφηβοι καταναλώνουν μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού όταν βρίσκονται με φίλους, γεγονός που αποδίδεται στον κοινωνικό χαρακτήρα των γευμάτων. Με άλλα λόγια, οι έφηβοι απολαμβάνουν την παρέα και την κοινωνικοποίηση με τους φίλους τους, με αποτέλεσμα τα γεύματα να διαρκούν περισσότερο και να καταναλώνεται μεγαλύτερη ποσότητα φαγητού.

Επιπλέον, πολλές φορές οι έφηβοι διαμορφώνουν τις διατροφικές τους συνήθειες σύμφωνα με αυτές που πιστεύουν πως έχουν οι φίλοι τους. Παρόλα αυτά, οι αντιληπτές διατροφικές συνήθειες μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σύμφωνα με μελέτες οι έφηβοι έχουν την τάση να πιστεύουν πως οι διατροφικές συνήθειες των φίλων τους είναι λιγότερο «υγιεινές» από αυτές που έχουν οι ίδιοι. Σαν αποτέλεσμα, οι έφηβοι θεωρούν την υιοθέτηση μιας «ανθυγιεινής» διατροφικής συμπεριφοράς φυσιολογική και έτσι κατά συνέπεια, μειώνεται η πιθανότητα αλλαγής διατροφικών συνηθειών.

Τέλος, οι έφηβοι συχνά προσαρμόζουν τη διατροφική τους συμπεριφορά με σκοπό να φτιάξουν μια «αρεστή» εικόνα προς τους φίλους τους. Για παράδειγμα, πολλές φορές κυριαρχεί η άποψη πως η κατανάλωση κάποιου αλμυρού σνακ σε σχέση με κάποιο φρούτο στο σχολείο, δίνει μεγαλύτερο γόητρο στους εφήβους, ενώ μελέτες δείχνουν πως παρόμοια επίδραση έχει και η κατανάλωση τροφίμων με συγκεκριμένες μάρκες. Σαν αποτέλεσμα, με την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων οι έφηβοι παρουσιάζουν μια δημοφιλή εικόνα στους γύρω τους και ταυτόχρονα αποφεύγουν αρνητικά σχόλια από τους συνομηλίκους τους.
 
Συμπερασματικά, οι φίλοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι στη ζωή των εφήβων και μπορούν να επηρεάσουν τη διατροφή τους με άμεσους αλλά και πιο έμμεσους τρόπους. Για το λόγο αυτό, διατροφικές παρεμβάσεις και προγράμματα μπορούν να να είναι πιο αποτελεσματικά αν χρησιμοποιήσουν τους συνομήλικους ως ένα μέσο για να αλλάξουν και να βελτιώσουν τη διατροφική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της εφηβείας.

Πηγή : http://www.nutrimed.gr