Διατροφή για ομορφότερο δέρμα

diatrofhgiaderma_home.jpg

06

Το διατροφικό όμως στοιχείο που επηρεάζει άμεσα το δέρμα είναι το νερό. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει μεγάλες ποσότητες νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 60 – 70% του σωματικού βάρους. Στο εσωτερικό των κυττάρων, το νερό φτάνει το 40 – 45%, ενώ το εξωκυττάριο φτάνει το 15%. Το λίπος αποτελείται από νερό σε ποσοστό 10-20%, ενώ οι μύες περιέχουν νερό σε ποσοστό 60-70%. Σε άτομα με υψηλό ποσοστό λίπους, η ποσότητα του νερού είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ στις γυναίκες το νερό είναι χαμηλότερο από τους άντρες. Τέλος, το συνολικό ποσό του νερού μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτής της ηλικίας να είναι πιο πιθανά για αφυδάτωση. Με τη πάροδο του χρόνου, παρουσιάζεται στο δέρμα μια προοδευτική αφυδάτωση με αποτέλεσμα τη μείωση του ποσοστού του νερού σε ηλικίες πάνω από τα πενήντα ή τα εξήντα χρόνια ζωής. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε έστω και ελάχιστη ελάττωση στην αποθήκευση του νερού στο δέρμα.