9 Λάθη που πρέπει να αποφεύγεις όταν γυμνάζεσαι

9lathhpouprepeinaapfeygeisotangymnazesai_home.jpg

06

6. Μη σωστός χειρισμός των μηχανημάτων. Ο εξοπλισμός κατά την άσκηση είναι προσαρμοσμένος και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πως αυτός λειτουργεί πριν κάνεις την εκάστοτε άσκηση. Εάν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί το κάθε μηχάνημα (ή δεν γνωρίζεις τις ρυθμίσεις που χρειάζονται για τη δική σου προπόνηση) τότε ρώτησε ένα άτομο από το προσωπικό. Η χρήση του εξοπλισμού με λανθασμένο τρόπο εγκυμονεί κινδύνους για ενδεχόμενο τραυματισμό.