Βιβλία στη βιβλιοθήκη

tipskathariothtas2_tn_163.jpg

Μην αφήνετε τα βιβλία σας για πολύ καιρό στη βιβλιοθήκη σας στην ίδια θέση. Αλλάξτε τους τακτικά θέσεις ξεσκονίζοντάς τα, ώστε να αερίζονται, να προφυλάσσονται από τυχόν υγρασίες και να απαλλάσσονται από τη σκόνη.