Έρευνα: Πόσο εξαρτημένοι είναι τα παιδιά και οι έφηβοι από την μικρή οθόνη;

new28_photo4.jpg
Παιδιά και Έφηβοι. Μια σχέση εξάρτησης με την TV.

Μια πρόσφατη μεγάλη έρευνα του Mediterranean College, έρχεται να φωτίσει τις πτυχές αυτής της σχέσης, τις επιπτώσεις της και να δώσει απαντήσεις για τον ορισμό αυτής της σχέσης  παιδιών και εφήβων με την τηλεόραση.

Ταυτότητα της Έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  πρόσφατα, εντός του Οκτωβρίου του 2011, με την επιστημονική συνδρομή του Κ.Ε.Τ.Α.Κ. (Κέντρο Ερευνών, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ) του Mediterranean College και την πρωτοβουλία των φοιτητών του τμήματος Παιδαγωγικών του κολεγίου. Στην διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν επίσης φοιτητές των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής του κολεγίου.

Το δείγμα της έρευνας  περιελάμβανε 700 γονείς (*), ηλικίας 30-49 ετών , από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στις μεθόδους των προσωπικών συνεντεύξεων μέσω δομημένου ερωτηματολογίου και της τηλεφωνικής συνέντευξης.

(*) Το σύνολο των ερωτώμενων του δείγματος είναι γονείς παιδιών και εφήβων, ηλικίας από 7 έως 17 ετών.

Αποτελέσματα της Έρευνας – Κύρια Ευρήματα

1.Το σύνολο των ερωτώμενων διαθέτει τουλάχιστον μία συσκευή τηλεόρασης στο σπίτι.

2.To 65% των ερωτώμενων απαντά πως τις επιλογές προγραμμάτων στην τηλεόραση καθορίζουν τα παιδιά, έχοντας άμεση πρόσβαση σε αυτή.

3.Το 42% των γονέων του δείγματος δηλώνουν ότι  διαθέτουν συσκευές  παιχνιδιών στο σπίτι  τύπου XBOX / PlayStation, που χρησιμοποιούν τα παιδιά,  σε χρόνο  διαφορετικό από αυτό  που αφιερώνουν στην τηλεόραση.

4.Το 83% των γονέων δηλώνουν ότι τα παιδιά τους βλέπουν τηλεόραση κάθε μέρα ενώ  το υπόλοιπο 17% δηλώνει ότι τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση τουλάχιστον έξι ημέρες την εβδομάδα.

5.Το 78% των γονέων δηλώνει πως τα παιδιά τους βλέπουν τηλεόραση τουλάχιστον 3-4 ώρες ημερησίως, ενώ το υπόλοιπο 22% τουλάχιστον 2-3 ώρες την ημέρα.

6.Το 51%  των γονέων δηλώνει ότι τα παιδιά παρακολουθούν τηλεόραση κυρίως τις βραδινές ώρες  (από 20:00 έως 24:00),  το 35% από 16:00 έως 20:00  και το υπόλοιπο 14% από 13:00 έως 16:00.

7.Το 22% των γονέων δηλώνει ότι διαθέτουν ξεχωριστή συσκευή τηλεόρασης στο δωμάτιο των παιδιών.

8.Ένα ποσοστό 17% των γονέων δηλώνει πως ελέγχει την πρόσβαση των παιδιών σε συγκεκριμένες εκπομπές της τηλεόρασης.

Σχολιασμός της έρευνας από τον κ. Β.Γαλάνη,  Marketing Director του Mediterranean College.

Φαίνεται από την έρευνα αυτή, η μεγάλη διείσδυση της τηλεόρασης στις παιδικές ηλικίες   καθώς και στους εφήβους. Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα. Το ζητούμενο πιστεύω είναι η σχέση αυτή να μην μετατραπεί σε μια σχέση εξάρτησης από τη μικρή οθόνη.

Τα οπτικοακουστικά μέσα σήμερα, αδιαμφισβήτητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχαγωγία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, αλλά αν αναλογιστούμε το χρόνο που αφιερώνουν καθημερινά για παράδειγμα στο internet, το οποίο καταγράφει σήμερα υψηλή διείσδυση στα ελληνικά νοικοκυριά στις παιδικές και  κυρίως στις εφηβικές ηλικίες,  συνυπολογίζοντας το χρόνο που αφιερώνουν σε άλλες δραστηριότητες, θα  διαπιστώσουμε ότι τελικά υπάρχει ένας «βαθμός εξάρτησης» των παιδιών και των εφήβων, τόσο από την τηλεόραση όσο και από άλλα οπτικοακουστικά μέσα.

Η κακή χρήση της τηλεόρασης σε αυτές τις ηλικίες, σαφώς δημιουργεί μια σειρά από κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις, πέραν ότι αποσπά σημαντικό χρόνο των παιδιών και των εφήβων από το παιχνίδι, άλλες δημιουργικές δραστηριότητες και βεβαίως από τη μελέτη. Θέλω να πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση των γονέων, επί του θέματος είναι σήμερα ιδιαίτερα απαραίτητη.