Συμπληρωματική λιποαναρρόφηση

new13_6825685_s.jpg

Περίπου το 10% των ατόμων που κάνουν λιποαναρρόφηση, συνήθως προβαίνουν σε μία δεύτερη λιποαναρρόφηση μικρότερης έκτασης, συμπληρωματική της πρώτης ή για διόρθωση κάποιων ατελειών.

(http://λιποαναρροφηση.gr/συμπληρωματικη λιποαναροφηση.aspx)

 

Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως επειδή κατά τη διάρκεια της λιποαναρρόφησης το άτομο βρίσκεται ξαπλωμένο και είναι δύσκολο ο χειρουργός να καταλάβει πώς ακριβώς θα φαίνεται η περιοχή σε όρθια θέση. Οι ατέλειες είναι συνήθως εφικτό να διορθωθούν με μία δεύτερη, μικρότερης έκτασης διαδικασία. Αυτή συνήθως γίνεται με τοπική αναισθησία και μπορεί να είναι συμπληρωματική λιποαναρρόφηση ή και τοποθέτηση λίπους σε κάποιες άλλες περιοχές.

 

Η συμπληρωματική λιποαναρρόφηση παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες  και δυσκολίες σε σχέση με την αρχική λιποαναρρόφηση της περιοχής. Αυτό συμβαίνει διότι μετά την αρχική λιποαναρρόφηση έχουν δημιουργηθεί κάποιες συμφύσεις (ίνες) στην περιοχή από τον ιστό επούλωσης, που δυσκολεύουν την αναρρόφηση του λίπους. Στις περιπτώσεις αυτές όμως σημαντική βοήθεια  δίνει η laser λιπόλυση (http://λιποαναρροφηση.gr/laser.aspx), η οποία έχει την ιδιότητα να εξαλείφει τις ίνες αυτές καθώς και η παλμική λιποαναρρόφηση (http://λιποαναρροφηση.gr/παλμικηλιποαναρροφηση.aspx), η οποία έχει την δυνατότητα να κάνει την κάνουλα να εισχωρεί ανάμεσα σε αυτές. Οι δύο αυτές μέθοδοι αποτελούν σημαντικό όπλο στα χέρια του πλαστικού χειρουργού.

(http://λιποαναρροφηση.gr/πλαστικοσχειρουργοσ.aspx)

 

Φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες να χρειαστεί η συμπληρωματική λιποαναρρόφηση. Βέβαια, καλό είναι το κάθε άτομο να έχει στο μυαλό του ότι μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί ακόμη και εάν συνεργαστεί με ένα πολύ έμπειρο πλαστικό χειρουργό. Επίσης, όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός προβλήματος τοπικής συσσώρευσης λίπους, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να χρειαστεί συμπληρωματική λιποαναρρόφηση. Κάποιες φορές ωστόσο, μπορεί ο χειρουργός, εν γνώσει του, να προτιμήσει να αφήσει λίγο λίπος σε μια περιοχή, παρά να διακινδυνεύσει την υπερδιόρθωση. Αυτό διότι η συμπληρωματική λιποαναρρόφηση είναι μία πολύ ευκολότερη διαδικασία σε σχέση με την διόρθωση της υπερβολικής αφαίρεσης λίπους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.λιποαναρροφηση.gr,  http://λιποαναρροφηση.gr/συμπληρωματικηλιποαναροφηση.aspx  

 

 

Αθανάσιος Χριστόπουλος

Πλαστικός Χειρουργός

Mέλος της Παγκόσμιας Εταιρίας Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής (ISAPS)