Τι είναι το Πελματογράφημα και ποια η σημασία του

new5_pliometrica.jpg

Ο πελματογράφος είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που μας δίνει τη δυνατότητα να υπολογίζουμε τον τρόπο κατανομής των φορτίων οποιουδήποτε ανθρώπου και οποιασδήποτε ηλικίας άνω των δέκα ετών, είτε όταν αυτός στέκεται όρθιος, είτε όταν αυτός βαδίζει, είτε όταν τρέχει. Με το πελματογράφημα υπολογίζουμε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα φορτία στα πέλματα και από εκεί μεταφέρονται στο έδαφος α)στατικά (ορθοστασία) και β) δυναμικά (βάδιση-τρέξιμο).

Η σημασία της κατανομής των φορτίων στα πέλματα είναι τεράστια γιατί μας απεικονίζει:

 

         Ανατομικές ανωμαλίες

         Παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό

         Κακές συνήθειες βάδισης

         Αστάθειες

         Παλιούς τραυματισμούς

         Σημεία μεγάλης φόρτισης

         Αντίθετα

         Σημεία αποφυγής φόρτισης

 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι μας αν στεκόμαστε ή αν βαδίζουμε με κάποια απόκλιση από το φυσιολογικό. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι σε κάποια νεαρά άτομα και αθλητές και με τη βοήθεια ειδικών ασκήσεων και κατάλληλων ορθωτικών πελμάτων  υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης τέτοιων παρεκκλίσεων, αύξηση απόδοσης κινητικότητας και πρόληψης πολλών τραυματισμών και αθλητικών κακώσεων.

 

 

Παθιάκης Ελευθέριος

Φυσιοθεραπευτης

PLIOMETRICA

www.pliometrica.gr