Μόδα και Υγεία

Woman touching her stomach.jpg

Καθώς στις μέρες μας γίνονται ολοένα και περισσότερο τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα σύλληψης και απευθύνονται σε ιατρούς ειδικευμένους σε θέματα αναπαραγωγής, γεννάται το ερώτημα της επίδρασης των ρούχων και εσωρούχων στην υπογονιμότητα.

Ξεκινώντας οπό τους άνδρες, είναι συχνό το ερώτημα για την επίδραση των εσωρούχων στην ποιότητα του σπέρματος. Παλαιότερα εθεωρείτο σίγουρο ότι τα στενά εσώρουχα βλάπτουν τους όρχεις και κατά συνέπεια την ποιότητα του σπέρματος. Οι κλινικές μελέτες που έχουν γίνει οδηγούν μέχρι στιγμής σε αντικρουόμενα αποτελέσματα. Υπήρξαν έρευνες, οι οποίες συνιστούσαν την εφαρμογή στενών εσωρούχων ως μέτρο αντισύλληψης, διότι επέρχετο μείωση της πυκνότητας και ποσότητας του σπέρματος. Πάντως σήμερα, επικρατεί η άποψη πως το στενό εσώρουχο δεν παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο στην αναπαραγωγική ικανότητα του άντρα.

Αντίθετα, το συνθετικό εσώρουχο στις γυναίκες είναι πολλές φορές υπαίτιο για κολπίτιδες, μικροβιακές λοιμώξεις του κόλπου. Οι λοιμώξεις αυτές δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο στην ικανότητα σύλληψης της γυναίκας, αλλά μια λοίμωξη στην περιγεννητική περιοχή δεν είναι επιθυμητή σε καμιά περίπτωση. Το καλό είναι ότι αυτές οι κολπίτιδες θεραπεύονται σχετικά εύκολα.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί τις γυναίκες είναι η επίπτωση των στηθόδεσμων με ισχυρή υποστήριξη -μπανέλες- στις κακοήθειες του μαστού. Φαίνεται πως η κατασκευή των στηθόδεσμων δεν παίζει ρόλο στην προδιάθεση γιο ανάπτυξη όγκων. Αντίθετα πιστεύεται πως οι γυναίκες με ογκώδεις μαστούς έχουν αυξημένη πιθανότητα να αναπτύξουν όγκους – καλοήθεις ή μη.

Επιπλέον, σε μεγάλους μαστούς είναι μειωμένη η διακριτική ικανότητα της μαστογραφίας στην απεικόνιση των όγκων, πράγμα που δυσκολεύει τη διάγνωση τους. Το γεγονός πως οι γυναίκες με ογκώδεις μαστούς αναγκάζονται να φορούν στηθόδεσμους με ισχυρότερη υποστήριξη του στήθους δεν σημαίνει απαραίτητα πως διατρέχουν επιπλέον κινδύνους για την ανάπτυξη όγκων.

Χάρης Χηνιάδης

Μαιευτήρας – Χειρουργός Γυναικολόγος

Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, την Υπερηχογραφία και τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

www.hiniadis.com