Ωτοπλαστική

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΦΕΣΤΩΤΩΝ ΩΤΩΝ

Aφεστώτα ώτα σημαίνει πεταχτά και υπερβολικά προεξέχοντα από το κεφάλι αυτιά. Πρόκειται για αισθητική ανωμαλία των πτερυγίων των ώτων, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο τρόπο, όπως μας εξηγεί ο Dr. med. B. Παυλιδέλης, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει περισσότερες  από 1.500 πλαστικές επεμβάσεις διόρθωσης αφεστώτων ώτων. H πλαστική εγχείρηση σ’ αυτά, αποσκοπεί στο να διορθώσει τα αυτιά, τα οποία προεξέχουν από το κεφάλι, περισσότερο από το φυσιολογικό και λέγεται πλαστική εγχείρηση διόρθωσης των αφεστώτων ώτων ή πλαστική της ανθέλικας .

H κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών (96%), είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού και μόνο η ενδεδειγμένη και επιτυχημένη πλαστική εγχείρηση αφεστώτων ώτων μπορεί να τα διορθώσει. O σκοπός λοιπόν της επέμβασης είναι να δημιουργηθεί στο αυτί χειρουργικά η ανθέλικα, η οποία απουσιάζει εκ γενετής. Mε το σχηματισμό ανθέλικας, το πτερύγιο παύει πλέον να αφίσταται και το αυτί παίρνει την κανονική του μορφή και θέση (πλαστική της ανθέλικας).

Το άτομο, το οποίο επιθυμεί να κάνει ωτοπλαστική οφείλει, όπως άλλωστε και για οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα από κάθε άποψη γι’ αυτή την πάρα πολύ εξειδικευμένη επέμβαση. Πριν την εγχείρηση ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τον πλαστικό χειρουργό, τον οποίο επέλεξε για την επέμβασή του. Aυτός, αφού πρώτα τον εξετάσει, θα τον ενημερώσει σε ό,τι αφορά την εγχείρηση και θα του εξηγήσει τα πάντα για το αισθητικό αποτέλεσμα, το οποίο θα εμφανισθεί μετά την επέμβαση. Συνιστάται στον ενδιαφερόμενο, να επισκεφθεί περισσότερους από έναν ειδικούς πλαστικούς χειρουργούς και να επιλέξει να χειρουργηθεί από εκείνον, ο οποίος θα τον πείσει ότι θα επιφέρει το καλύτερο επιθυμητό    αισθητικό αποτέλεσμα.

Πριν την εγχείρηση, ο χειρουργός μετρά επακριβώς το μέγεθος και την απόσταση των αυτιών από το κεφάλι και επεξηγεί τη χειρουργική πορεία για τη διόρθωση, ακόμη και με χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η λήψη φωτογραφιών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προεγχειρητικής προετοιμασίας, όπως εξάλλου απαιτείται σ’ όλες τις πλαστικές εγχειρήσεις. Tα αυτιά φωτογραφίζονται από όλες τις πλευρές της κεφαλής, ώστε μετεγχειρητικά να είναι δυνατή η σύγκριση και αξιολόγηση του αισθητικού αποτελέσματος.

Όλη η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και γίνεται συνήθως σε κλινική ημέρας ή εξωτερικά χειρουργεία με τοπική αναισθησία παρουσία αναισθησιολόγου. O χειρουργημένος δε χρειάζεται σε καμία περίπτωση να διανυκτερεύσει στο νοσοκομείο. Δύο ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να φύγει με τον συνοδό του για το σπίτι και να βλέπει το βράδυ εκεί αναπαυτικά τηλεόραση. Oι ενήλικες μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους μία εβδομάδα μετά, στο σπίτι όμως μπορούν άνετα να ασχολούνται με ελαφρές εργασίες από την επόμενη ημέρα της εγχείρησης.

Tο αισθητικό αποτέλεσμα παραμένει για όλη τη ζωή αναλλοίωτο και τα αυτιά δεν αλλάζουν ποτέ πια θέση, αρκεί η εγχείρηση να έχει γίνει από έμπειρο ειδικό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος θα εφαρμόσει όλους τους κανόνες της ενδεδειγμένης τεχνικής, ώστε να επιφέρει ένα συμμετρικό, ωραίο τελικό αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες:   www.pavlidelis.gr

Dr.  med.  Βασίλης  Παυλιδέλης

Χειρουργός   Ωτορινολαρυγγολόγος

Εξειδικευμένος στη  Δυτ.  Γερμανία, στη  Ρινοπλαστική,  Ωτοπλαστική και  Πλαστική  Χειρουργική  Προσώπου