Συμβουλευτική Γονέων

Βασικές Αρχές και Οδηγίες για τους μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής –Υπερκινητικότητας

Οι αρχές για τη συμβουλευτική των γονέων των παιδιών με ΔΕΠ/Υ έχουν κοινά σημεία με τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τους: σαφείς και μικρές οδηγίες, σταθερότητα, ενθάρρυνση, εύκολη εφαρμογή, κατανόηση, σύντομα και πολλά διαλείμματα, κίνητρα για μάθηση.

Οι μαθητές χωρίς ΔΕΠ/Υ και μαθησιακές δυσχέρειες προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα σε δύσκολες και απαιτητικές σχολικές συνθήκες, αντιθέτως με τα υπερκινητικά παιδιά τα οποία χρειάζονται συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέμβασης και τροποποίηση των συνθηκών και του υλικού των ασκήσεων (αλλά και της στάσης του εκπαιδευτικού) ώστε να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις.

Οι μαθητές με ΔΕΠ/Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας) χρειάζονται συνεχή ενίσχυση, αρχικά ακόμα και με ελάχιστη προσπάθεια ή επιτυχία.

Οι στόχοι της Θεραπευτικής παρέμβασης στο σχολείο, μπορεί να είναι οι εξής:

α)  διατήρηση της προσοχής για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα,

β)  μείωση του άγχους και της υπερδιέγερσης,

γ)   ανταπόκριση αρχικά στους πρώτους απλούς στόχους του σχολείου,

δ)  ολοκλήρωση τουλάχιστον των βασικών δραστηριοτήτων.

ε)   μείωση της άρνηση για εκτέλεση οδηγιών – εντολών.

στ) βελτίωση των σχέσεων με τους συμμαθητές τους.

Κάθε δραστηριότητα, χρήσιμο θα είναι να παρουσιάζεται σε μικρότερες ενότητες, ενώ η διδακτική ύλη να τροποποιείται και να παραλλάσσεται.

Επίσης, οι κανόνες και το καθημερινό πρόγραμμα να είναι σταθερά και να προ-ανακοινώνονται γραπτά και προφορικά.

Με την παραπάνω τακτική, απλοποιούνται οι οδηγίες για τα παιδιά μα ΔΕΠ/Υ και μειώνονται οι πιθανότητες, δυσκολίας στην κατανόηση, εγκατάλειψης της προσπάθειας και μείωσης του ενδιαφέροντος.

Ο εκπαιδευτικός επίσης, χρήσιμο θα είναι να καθιερώσει τις δηλωτικές (φωναχτές) απαντήσεις, ταυτόχρονα όμως να αποθαρρύνει την ταχύτητα και την παρορμητικότατα.

Οι παραπάνω τεχνικές, αποδίδουν με την προϋπόθεση όχι έχει γίνει ακριβής αξιολόγηση (μετά από συνεργασία οικογένειας – εκπαιδευτικού – ειδικού) των γνώσεων και των ικανοτήτων του παιδιού, ώστε το πρόγραμμα παρέμβασης, να έχει προσαρμοσμένες απαιτήσεις.

Στα παιδιά με ΔΕΠ/Υ αλλά και στις οικογένειές τους, εκφράζονται συχνά συναισθήματα απογοήτευσης και ματαίωσης, αφού, η χαμηλή αντοχή τους στο ανικανοποίητο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της υπερκινητικής διαταραχής μέσα στο πλαίσιο της ελλειμματικής προσοχής τους.

Δρ. Κουράκης Σήφης

Παιδοψυχολόγος – Νευροψυχολόγος Παίδων (Ph.D)

Ψυχολόγος (B.Sc), Παιδαγωγός (B.Sc)
 Μεσολόγγι – Αγρίνιο
Τηλ. 26310-51002,    26410-20566
Κινητό 6973 236476
e-mail:
kourakis123@yahoo.gr
Website:
www.e-kourakis.gr