Ποια σεξουαλικά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα δύο φύλα;

Τα προβλήματα της σεξουαλικής λειτουργίας στους περισσότερους ανθρώπους συμβαίνουν σπάνια και είναι παροδικά, αλλά σε άλλους μπορεί να είναι μια συχνότερη ή μόνιμη διαταραχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αναγκαίο όπως ο άνδρας ή η γυναίκα που παρουσιάζει το πρόβλημα να μπορέσει να μιλήσει και να κοιτάξει το θέμα, διότι η αποσιώπησή του βλάπτει τόσο το ίδιο το άτομο όσο και τη σχέση του.

Όταν ένα άτομο παρουσιάζει προβλήματα διέγερσης ή όταν δεν μπορεί να έχει μια σεξουαλική επαφή με το σύντροφό του, πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση η οποία χρήζει διερεύνησης και αντιμετώπισης και δεν είναι ορθό να αποσιωπάται.

Όμως ας δούμε αρχικά, πόσο συχνά είναι τα προβλήματα της σεξουαλικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας, τα συχνότερα προβλήματα και η κατανομή τους ανά φύλο είναι η ακόλουθη:

Γυναίκες

1.      Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία: 22%

2.      Προβλήματα διέγερσης: 14%

3.      Παρουσία πόνου κατά τη διάρκεια της συνουσίας: 7%

Άνδρες

1.      Πρόωρη εκσπερμάτωση: 21%

2.      Προβλήματα στύσης: 5%

3.      Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία: 5%

Η έρευνα, που έγινε σε άτομα ηλικίας από 18 έως 59 ετών, έδειξε ότι οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα (43%) ότι έχουν προβλήματα της σεξουαλικής ζωής παρά οι άνδρες (31%).

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι περισσότερες περιπτώσεις των προβλημάτων της σεξουαλικής λειτουργίας μπορούν να αντιμετωπισθούν με επιτυχία.

Για να γίνει όμως αυτό κατορθωτό θα πρέπει πρώτα να αναγνωρισθεί η ύπαρξη του προβλήματος και στη συνέχεια να ζητηθεί βοήθεια από ένα ειδικό ψυχολόγο – ψυχοθεραπευτή ή γιατρό.

Ποιες όμως είναι οι συχνότερες αιτίες που προκαλούν τα προβλήματα αυτά;

Βασικά πρέπει από την αρχή να διαχωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες:

1. Σωματικές αιτίες

Υπάρχουν πολλές ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας.

Οι συχνότερες από αυτές είναι ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις, οι νευρολογικές νόσοι, οι επεμβάσεις που γίνονται στη λεκάνη ή οι τραυματισμοί της περιοχής αυτής, χρόνιες παθήσεις του ήπατος και των νεφρών, ο αλκοολισμός, η χρήση των ναρκωτικών, οι ορμονικές διαταραχές και το κάπνισμα.

Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι όποιος παρουσιάζει κάποια από τις πιο πάνω καταστάσεις θα έχει σεξουαλικά προβλήματα αλλά η παρουσία τέτοιων παθήσεων μπορεί να προκαλέσει και σεξουαλικά προβλήματα.

Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι αρκετά φάρμακα έχουν επιπλοκές που προκαλούν διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας.

2. Ψυχολογικές αιτίες

Το στρες και οι καταστάσεις αγωνίας και ανησυχίας που προέρχονται από την επαγγελματική απασχόληση μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές της σεξουαλικής ζωής.

Επίσης οι ανησυχίες σχετικά με φτωχή απόδοση κατά τη διάρκεια της συνουσίας, οι συζυγικές διαφωνίες, τα προβλήματα σεξουαλικού προσανατολισμού που μπορεί να έχει ένα άτομο, η κατάθλιψη και προηγούμενες τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες περιλαμβάνονται μεταξύ των καταστάσεων εκείνων που μπορεί να είναι υπεύθυνες για τη γένεση διαταραχών της σεξουαλικής ζωής.

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται φυσιολογικά είναι, ποιες μορφές μπορούν να πάρουν οι διαταραχές της σεξουαλικής λειτουργίας;

Η καταστολή της σεξουαλικής επιθυμίας

Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται από την απουσία ή μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας ή ακόμη έλλειψη της διέγερσης του ατόμου κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας. Οι δυσλειτουργίες αυτές μπορούν να προκληθούν από διάφορες σωματικές ή ψυχολογικές διαταραχές.

Η οδυνηρή συνουσία

Ο πόνος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης μπορεί να προκαλείται από σωματικές αλλά και από ψυχολογικές νόσους.

Οι ορμονικές διαταραχές, η ανεπάρκεια της κολπικής λίπανσης, η κολπίτιδα που είναι μια φλεγμονή του κόλπου, οι σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι νόσοι και η χρήση των σπερμοτοξικών διαλυμάτων περιλαμβάνονται μεταξύ των συχνότερων αιτίων που δημιουργούν οδυνηρή συνουσία.

Ειδικά στις γυναίκες τα συχνότερα προβλήματα είναι:

Απουσία οργασμού

Χαρακτηρίζεται από την αδυναμία επίτευξης οργασμού.

Μπορεί να προκαλείται από σεξουαλικές καταστολές, από έλλειψη εμπειρίας, λόγω απουσίας γνώσεων ή ακόμη λόγω ψυχολογικών παραγόντων όπως οι αγχώδεις καταστάσεις ή προηγούμενες τραυματικές σεξουαλικές εμπειρίες.

Κολποσπασμός

Ο κολποσπασμός είναι ένας οδυνηρός σπασμός των μυών του κόλπου, ιδιαίτερα της εισόδου του, που συμβαίνει ανεξάρτητα από τη θέληση της γυναίκας και που δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη συνουσία.

Συνήθως παρατηρείται σε γυναίκες που φοβούνται ότι η διείσδυση θα είναι οδυνηρή και αυτό μπορεί να πηγάζει από προηγούμενες τραυματικές ή οδυνηρές εμπειρίες.

Στους άνδρες τα συχνότερα προβλήματα είναι:

Δυσλειτουργίες της στύσης

Η ανικανότητα επίτευξης και διατήρησης μιας στύσης ικανοποιητικής για την συνουσία μπορεί να συναντηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά είναι συχνότερη στους άνδρες ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών.

Παρά το γεγονός ότι υπολογίζεται ότι η συχνότητα των δυσλειτουργιών αυτών επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό των ανδρών (στις Ηνωμένες Πολιτείες οι στατιστικές δείχνουν ότι επηρεάζονται 20 εκατομμύρια άνδρες) εντούτοις δυστυχώς μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 10% τυγχάνει της αντιμετώπισης και περίθαλψης που χρειάζεται.

Διαταραχές της εκσπερμάτωσης

Η εκσπερμάτωση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να συμβεί πριν την διείσδυση κατά την συνουσία ή πολύ σύντομα μετά (πρόωρη εκσπερμάτωση).

Μπορεί ακόμη να μην μπορεί να γίνει ή να γίνεται προς τα πίσω προς την ουροδόχο κύστη (οπισθοδρομική εκσπερμάτωση).

Όπως βλέπουμε τα προβλήματα της σεξουαλικής λειτουργίας μπορούν να πάρουν πολλές διαφορετικές μορφές και ενώ ορισμένα προβλήματα είναι κοινά και στα δύο φύλα , άλλα είναι ιδιαίτερα στο κάθε φύλο.

Η διάγνωση, η αντιμετώπιση και η θεραπεία των καταστάσεων αυτών έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι η ποιότητα ζωής του ατόμου επηρεάζεται σοβαρά και μπορεί να είναι πηγή πολλών προβλημάτων τόσο για το άτομο όσο και για τις σχέσεις του.

Οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με επιτυχία μέσα από ψυχολογική θεραπεία ή την κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Είναι σημαντικό τα προβλήματα αυτά να μην παραμελούνται και σε κάθε περίπτωση να συζητούνται με τον ειδικό ψυχολόγο, ή τον θεράποντα γιατρό για να διευκρινιστεί το πρόβλημα, να βρεθούν οι αιτίες που το προκαλούν και να επιλεγούν οι καλύτερες θεραπευτικές επιλογές για την περίπτωση.

Dr. Γρηγόρης Βασιλειάδης

M.Sc. Ph.D. Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

web site: www.aftognosia.gr

e-mail: info@aftognosia.gr

Παπαδιαμαντοπούλου 2, ΑΘΗΝΑ 11528

Τηλ. 6977.86.64.61