οινοπνεύματος

new3_5607196_blog.jpg

 

Ίσως να μη ξέρετε ότι το οινόπνευμα (ή αλκοόλ) αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του σώματος και βρίσκεται στο αίμα μας σε αναλογία μικρότερη από 1,5 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο.

 

new3_5607196_blog.jpg

 

Ίσως να μη ξέρετε ότι το οινόπνευμα (ή αλκοόλ) αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του σώματος και βρίσκεται στο αίμα μας σε αναλογία μικρότερη από 1,5 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε συνεχώς υπό την επίδραση του αλκοόλ, με όλες τις συνέπειες – ευχάριστες και δυσάρεστες – που προκύπτουν από αυτή την κατάσταση.

 

new29_5856275a_m.jpg

Η ισορροπημένη διατροφή βοηθά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς η βασικότερη αλλαγή στον οργανισμό των ηλικιωμένων είναι η επιβράδυνση του μεταβολικού ρυθμού, εξαιτίας της μείωσης των ενεργειακών τους αναγκών κατά 2- 3% ανά δεκαετία μετά την ηλικία των 30 ετών, η μείωση της άπαχης σωματικής μάζας και η ελάττωση της φυσικής τους δραστηριότητας. 

new29_5856275a_m.jpg

Η ισορροπημένη διατροφή βοηθά στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, καθώς η βασικότερη αλλαγή στον οργανισμό των ηλικιωμένων είναι η επιβράδυνση του μεταβολικού ρυθμού, εξαιτίας της μείωσης των ενεργειακών τους αναγκών κατά 2- 3% ανά δεκαετία μετά την ηλικία των 30 ετών, η μείωση της άπαχης σωματικής μάζας και η ελάττωση της φυσικής τους δραστηριότητας.